Bejelentés


Villanyszerelő Budapest Olcsó Villanyszerelő Budapesten


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Szakkifejezések szótára


 

Magyar                                       Angol                      Német

A típusú szabványok (MSZ EN 1070)

type A standards

Typ A-Normen

acetilén gázpalack

acetylene cylinder

Acetylengasflasche (f)

ADR, Európai Egyezmény Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Europ. übereinkommen (n) über die intern. Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

aeroszol

aerosol

Aerosol (m)

A-hangnyomásszint

A-weighted sound pressure level

A-bewerteter Schalldruckpegel (m)

AIDS

Acquired Immuno-Deficiency Syndrome

AIDS (f)

ajtó (MSZ EN ISO 12100-1)

door

Tür

akadály, védőfedés (MSZ EN ISO 12100-1) (MSZ 2364-200)

barrier

Sperre / Abdeckung, Umhüllung

aktív opto-elektronikus védőberendezés (MSZ EN ISO 12100-1)

active opto-electronic protective device

Aktive optoelektronische Schutzeinrichtung

aktív rész, vezető rész (villamos berendezésé) (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

live part (of electrical equipment)

aktives Teil, Spannungsführendes Teil (der elektrischen Ausrüstung)

akut expozíció

acute exposure

akute Exposition (f)

akut mérgezés

acute poisoning

akute Vergiftung (f)

alacsony vérnyomás

hypotension

Hypotonie (f)

alakzárással működő biztonsági berendezés (MSZ EN 1070)

mechanical restraint device

durch Formschluß wirkende Schutzeinrichtung

alap (MSZ EN ISO 12100-1)

foundation

Fundament

alapszigetelés (MSZ 2364-200)

basic insulation

Basisisolierung

alkalmassági vizsga

aptitude test

Tauglichkeitsuntersuchung (f)

alkalmatlansági fok, - arány

disability rate

Arbeitsunfähigkeitsgrad (m)

alkalmazási határok (MSZ EN ISO 12100-1)

range of applications

Anwendungsbereich

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

National Public Health and Medical Officer Service (NPHMOS)

Staatlicher Dienst für Volksgesundheit und Amtsärzte

állandó nyomás

static pressure

statischer Druck (m)

állandó zaj

steady noise

konstanter Lärm (m)

allergia

allergy

Allergie (f)

allergiakeltő hatás

allergenic effect

allergische Wirkung (f)

allergiás próba

patch test

Läppchenprobe (f)

allergiát okozó anyag

allergen

Allergen (n)

allergiavizsgálat

allergy test

Allergietest (m)

állítható védőburkolat (MSZ EN 1070)

adjustable guard

einstellbare trennende Schutzeinrichtung

álló ( testhelyzetben végzett) munka

standing work

Arbeit (f) im Stehen

álló munka

standing work

Arbeit (f) im Stehen

álmatlanság

sleeplessness

Schlaflosigkeit (f)

alsó robbanási határ, ARH

lower explosive limit

untere Explosionsgrenze (f)

alumínium okozta pneumokoniózis

aluminosis

Aluminose (f)

aluminózis, alumíniumtüdő

aluminosis

Aluminose (f)

angina pectoris (szívtáji szorító fájdalom)

angina pectoris

Angina (f) pectoris

angina pectoris, szíveredetű mellkasi fájdalom

angina pectoris

Angina (f) pectoris

antidótum

antidote

Gegenmittel (n)

antisztatikus lábbeli

antistatic footwear

antistatisches Schuhwerk (n)

antisztatikus padló

antistatic flooring

antistatischer Fußbodenbelag (m)

antropometria

anthropometry

Anthropometrie (f)

anyag (MSZ EN ISO 12100-1)

material

Werkstoff / Material

áramkör, villamos áramkör (villamos berendezésé) (MSZ EN 2364-200)

(electrical) circuit (of an installation)

(elektrischer) Stromkreis (einer Anlage)

áramütés (MSZ EN ISO 12100-1)

electric shock

elektrischer Schlag (m)

áramütés utáni szindróma

post-electroshock syndrome

posttraumatisches Syndrom nach Elektrounfällen

arcvédő

face shield

Gesichtsschutzschild (n)

aromás szénhidrogének

aromatic hydrocarbons (pl)

aromatische Kohlenwasserstoffe (m pl)

ártalmas anyag

harmful substance

Schadstoff (m)

ártalmatlanítás (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1)

disposal (of a machine)

Entsorgung (einer Maschine)

ártalom

harm

Schaden

arzén dermatitisz, bőrgyulladás

arsenic dermatitis

Arsendermatose (f)

arzénmérgezés

arsenic poisoning

Arsenvergiftung (f)

(ásvány)olaj okozta rák

oil cancer

Metallarbeiterkrebs (m)

asztma

asthma

Asthma (n)

át-, beszúrásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

stabbing / puncture hazard

Gefährdung durch / Durstich / Einstich

átállítási folyamat (MSZ EN ISO 12100-1)

process changeover

Um rüsten

átfordulásos baleset (traktor)

overturning accident

überschlagungfall (m)

áthatolásálló lábbelitalp

penetration-resistant sole

durchtrittsichere Sohle (f)

átlátszatlanság

opacity

Schatten (m)

átmeneti alkalmatlanság

temporary disability

vorübergehende Arbeitsunfähigkeit (f)

audiométer

audiometer

Audiometer (n)

azbeszt okozta tüdőfibrósis

asbestosis

Asbestose (f)

azbesztózis

asbestosis

Asbestose (f)

azonos típusú meghibásodások, közös módú meghibásodás (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

common mode failures

Gleichartige Ausfälle

B típusú szabványok (MSZ EN 1070)

type B standards

Typ B-Normen

baleset

accident

Unfall (m)

baleset analízis, - vizsgálat

accident analysis

Unfallursachenanalyse (f)

baleset bejelentés

accident report

Unfallbericht (m)

baleset elemzés

accident analysis

Unfallursachenanalyse (f)

baleset kivizsgálás

accident investigation

Unfalluntersuchung (f)

baleset miatti hiányzás (munkahelyről)

accident absenteeism

unfallbedingte Abwesenheit (f)

baleset nyilvántartás

accident recording

Registrierung (f) von Unfällen

baleset súlyossága

accident severity

Unfallschwere (f)

baleset vizsgálat

accident investigation

Unfalluntersuchung (f)

balesetbiztosítás

accident insurance

Unfallversicherung (f)

baleseti beszámoló

accident report

Unfallbericht (m)

baleseti ok

accident cause

Unfallursache (f)

baleseti statisztika

accident statistics (pl)

Unfallstatistik (f)

balesetkutatás

accident research

Unfallforschung (f)

balesetmegelőzés

accident prevention

Unfallverhütung (f)

balesetveszély

accident hazard

Unfallgefahr (f)

bányalég, metángáz

mine gas

Grubengas (n)

bányamentők

mine rescue team

Grubenrettungsmannschaft (f)

bányászati biztonsági előírások

mine safety regulations

Bergpolizeiverordnung (f)

baritózis

baritosis

Barytose (f)

bárium okozta pneumokoniózis

baritosis

Barytose (f)

(be)jelentés foglalkozási balesetről

reporting of occupational accidents

Arbeitsunfallmeldung (f)

(be)jelentés foglalkozási betegségről

reporting of occupational diseases

Meldung (f) von Berufskrankheiten

beakadás-veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

entanglement hazard

Gefährdung durch Erfassen

beállítás (MSZ EN ISO 12100-1)

setting

Einrichten / Einstellen

beállítás(hoz a vezérlésmód) (MSZ EN ISO 12100-1)

setting (control mode for -)

Steuerungsart zum Einstellen

beállítási pont, - hely (MSZ EN ISO 12100-1)

setting point

Einricht- / Einstellungspunkt

beépített biztonságot adó tervezői intézkedés (MSZ EN ISO 12100-1)

inherent design measure

Maßnahme zur eigensicheren Konstruktion

behúzás-, befogásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

drawing in / trapping hazard

Gefährdung durch Einziehen / Fangen

BEI, biológiai expozíciós index

Biological Exposure Index

Biologischer Einwirkungswert (m)

bejelentendő foglalkozási betegségek jegyzéke

schedule of notifiable occupational diseases

Liste (f) der meldepflichtigen Berufskrankheiten

bejelentésre kötelezett foglalkozási betegségek jegyzéke

schedule of notifiable occupational diseases

Liste (f) der meldepflichtigen Berufskrankheiten

bejuttatás, bevitel

ingestion

Ingestion (f)

beleesés

falling in

Einsturz (m)

belégzés útján mérgező hatás(-a vminek)

inhalation toxicity

Giftigkeit (f) bei Aufnahme über die Atemwege

belégzési zóna

breathing zone

Atembereich (m)

belélegezhető gáz

breathable gas

Atemgas (n)

belélegezhető levegő

respirable air

Atemluft (f)

belélegezhető por

respirable dust

atembarer Staub (m)

BEM-k megengedhető határértékei (vérben és/vagy vizeletben)

biological exposure limit

Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert (m)

benzolmérgezés

benzene poisoning

Benzolvergiftung (f)

beszéd érthetetlenség

intelligibility of speech

Sprachverständlichkeit (f)

beszéd érthetőség

speech intelligibility

Sprachverständlichkeit (f)

beszéd interferencia

speech interference

Behinderung (f) der Sprachverständlichkeit

"beszéd" típusú fülvédő

speech-filter-type ear protector

Gehörschutz (m) mit selektiver Filterwirkung

Beteg Épület Szindróma

Sick Building Syndrome

“Sick Building Syndrome”

betegség miatti hiányzás

sickness absenteeism

krankheitsbedingte Abwesenheit (f)

biológiai expozíciós határérték

biological exposure limit

Biologischer Arbeitsstoff-Toleranz-Wert (m)

Biológiai Expozíciós Mutató, BEM

Biological Exposure Index

Biologischer Einwirkungswert (m)

biológiai felezési idő

biological half-life

biologische Halbwertszeit (f)

biológiai hatóanyag

biological agent

biologische Agenzie (f)

biológiai kóroki tényező

biological agent

biologische Agenzie (f)

biológiai mintavétel

biological sampling

biologische Probenahme (f)

biológiai monitorozás (foglalkozási vegyi expozíció esetében BEM-k meghatározott gyakorisággal történő mérése vérben és/vagy vizeletben, eredmények értékelése)

biological monitoring

biologische überwachung (f)

bioritmus

biological rhythm

Biorythmus (m)

biztonság tudat

safety consciousness

Sicherheitsbewußtsein (n)

biztonság tudatosság

safety consciousness

Sicherheitsbewußtsein (n)

biztonsághoz kapcsolódó funkciók

safety-related functions

Sicherheitsbedingte Funktionen

biztonsági berendezés (MSZ EN 1070)

safety device

nicht trennende Schutzeinrichtung

biztonsági berendezés (MSZ EN ISO 12100-1)

safeguard

Schutzeinrichtung

biztonsági célú villamos tápforrás (MSZ 2364-200)

safety electric source

Stromquelle für Sicherheitswzwecke

biztonsági célú villamos táphálózat (MSZ 2364-200)

electric supply systems for safety service

Stromversorgungseinrichtung für Sicherheitszwecke

biztonsági ellenőrzés

safety inspection

Sicherheitsinspektion (f)

biztonsági ellenőrző lista

safety check list

Arbeitsschutz-Prüfliste (f)

biztonsági funkció (MSZ EN ISO 12100-1)

safety function (safety critical function)

Sicherheitsfunktion (direkt wirkende-)

biztonsági intézkedés (MSZ EN 1070)

safety measure

Sicherheitsmaßnahme (f)

biztonsági jel

safety sign

Sicherheitszeichen (n)

biztonsági lábbeli

safety footwear

Schutzschuhe (m pl)

biztonsági mérnök

safety engineer

Sicherheitsingenieur (m)

biztonsági motíváció

safety motivation

Sicherheitsmotivation (f)

biztonsági oktatás, képzés

safety instruction

Sicherheitsbelehrung (f)

biztonsági öv

safety belt

Sicherheitsgurt (m)

biztonsági rendszabály, -szabályzat

safety regulation

Sicherheitsvorschrift (f)

biztonsági reteszelés

safety locking

Sicherheitsverriegelung (f)

biztonsági szabályzat, ­szabálygyűjtemény

safety code

Sicherheitsvorschrift (f)

biztonsági szakértő

safety expert

Sicherheitstechniker (m)

biztonsági szelep

relief valve

überdruckventil (n)

biztonsági szelep

safety valve

Sicherheitsventil (n) des Druckminderers

biztonsági szín

safety colour

Sicherheitsfarbe (f)

biztonsági távolság

safe distance

Sicherheitsabstand (m)

biztonsági távolság (MSZ EN 1070)

safety distance

Sicherheitsabstand

biztonsági világítás

safety lighting

Sicherheitsbeleuchtung (f)

biztonságos gyakorlat

safe practice

sicherer Arbeitsablauf (m)

biztonságos magatartás

safety attitude

Sicherheitseinstellung (f)

biztosíték

fuse

Schmelzsicherung (f)

borulásvédő szerkezet

roll-over protective structure

Schutzvorrichtung (f) gegen überrollen

botlás

stumbling

Stolpern (n)

botlás, botlásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

trip / tripping hazard

Gefährdung durch Stolpern

bőr ellenállás (villamos)

skin resistance

Hautwiderstand (m)

bőr hőmérséklet

skin temperature

Hauttemperatur (f)

bőrbetegség, dermatózis

dermatosis

Dermatose (f)

bőrérzékenység vizsgálat

skin-sensitivity test

Hauttest (m)

bőrérzékenységi teszt

skin-sensitivity test

Hauttest (m)

bőrfekély

skin ulcer

Hautgeschwür (n)

bőrgyulladás, dermatitisz

dermatitis

Dermatitis (f)

bőrirritáló anyag

skin irritant

hautschädigende Substanz (f)

bőrkárosodás

skin damage

Hautschaden (m)

bőrön át történő felszívódás, bőrabszorpció

cutaneous absorption

Hautresorption (f)

bőrön keresztül bekövetkező mérgezés

percutaneous poisoning

perkutane Vergiftung (f)

bőrön keresztül mérgező tulajdonság (-a vminek)

percutaneous toxicity

perkutane Toxizität (f)

bőrrák

skin cancer

Hautkrebs (m)

bőrszúrásvizsgálat

prick test

Pricktest (m)

bőrteszt

skin test

Epikutantest (m)

bőrvédő krém

barrier cream

Hautschutzcreme (f)

bőrvizsgálat

skin test

Epikutantest (m)

böntetőjogi felelősség

criminal responsibility

strafrechtliche Verantwortlichkeit (f)

burkolat (MSZ EN 1070)

enclosure

Gehäuse

(búvár)merülés

diving

Tauchen (n)

bűz, kellemetlen szag

malodour

übler Geruch (m)

C típusú szabványok (MSZ EN 1070)

type C standards

Typ C-Normen

CAD, számítógépes tervezés

computer-aided design

rechnerunterstützte Konstruktion (f)

candida gombafertőzés

candidiasis

Candida-Mykose (f)

Carpalis alagút szindróma (foglalkozási eredetű idegsérülés egyik esete)

carpal tunnel syndrome

Karpaltunnel-Syndrom (n)

célszerv

target organ

Zielorgan (n)

cement bőrgyulladás, dermatitisz

cement dermatitis

Zementdermatitis (f)

cement okozta bőrgyulladás

cement dermatitis

Zementdermatitis (f)

ciklon porleválasztó

cyclone collector

Meßzyklon (m)

címkézés

labelling

Etikettierung (f)

csalánkiütés

urticaria

Urtikaria (f)

csatlakozási-, kötözési pont (MSZ EN ISO 12100-1)

application point

Befestigungspunkt

cseppfolyós gáz

liquefied gas

Flüssiggas (n)

csigolyabántalom

spondylosis

Spondylose (f)

csillapítási tényező

attenuation factor

Dämpfungsfaktor (m)

csillogásszűrő

antiglare filter

Blendschutzfilter (n)

csiszolóanyagok

abrasives (pl)

Schleifmittel (n pl)

csiszolókorong törés

grinding-wheel breakage

Zerspringen (n) der Schleifscheibe

csomagolás (MSZ EN ISO 12100-1)

packaging

Verpackung

csökkentés (muting) (MSZ EN 1070)

muting

Muting

csökkentett sebesség (MSZ EN ISO 12100-1)

reduced speed

Verminderte Geschwindigkeit

csúcsáramlási arány (PEF: légzésfunkciós vizsgálatnál mért érték)

peak expiratory flow (rate)

exspiratorischer Spitzenfluß (m)

csúcskoncentráció

ceiling concentration

Höchstkonzentration (f)

csúcskoncentráció

peak concentration

Konzentrationsspitze (f)

csukló szindróma (RSI)

carpal tunnel syndrome

Karpaltunnel-Syndrom (n)

csúszás-, elcsúszásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

slipping hazard

Gefährdung durch Ausrutschen

csúszásmenes lábbelitalp

non-slip sole

gleitsichere Schuhsohle (f)

csúszásmentes láb, -talp

non-slip foot

Gleitschutz (m) für Leiterfüße

csúszásmentes padlózat

skid-proof flooring

gleitsicherer Fußboden (m)

cytotoxicitás (sejtmérgező hatás)

cytotoxicity

zellschädigende Wirkung (f)

darus kézjelek

crane signals (pl)

Handzeichen (n pl) für Anschläger

Davy lámpa (bányászlámpa)

flame safety lamp

Wetterlampe (f)

dekompresszió, nyomáscsökkentés

decompression

Dekompression (f)

dekompressziós betegség, keszonbetegség

decompression sickness

Druckabfallkrankheit (f)

dekompressziós kamra

decompression chamber

Dekompressionkammer (f)

derékfájás

backache

Rückenschmerzen (m pl)

derítő, ülepítő

elutriator

Elutriator (m)

diagnosztikai rendszer (MSZ EN ISO 12100-1)

diagnostic system

Diagnosesystem

dolgozók kártalanítása

workmen's compensation

gesetzliche Unfallversicherung (f)

dózis-hatás összefüggés

dose-effect relationship

Dosis-Wirkungs-Beziehung (f)

dózismérő

dosimeter

Dosimeter (n)

drogfüggőség

drug dependence

Toxikomanie (f)

éberség, elővigyázat

vigilance

Wachsamkeit (f)

égés (MSZ EN ISO 12100-1)

burn

Verbrennung

égéstermék szellőztetés

exhaust ventilation

Sauglüftung (f)

egészségbiztosítás

health insurance

Krankenversicherung (f)

egészségi kockázat

health hazard

Gesundheitsgefahr (f)

egészségkárosodás (MSZ EN ISO 12100-1)

damage to health

Gesundheitsschädigung

egészségkárosodás veszélye/kockázata

health hazard

Gesundheitsgefahr (f)

egésztest dózis

whole-body dose

Körperdosis (f)

egésztest rezgés

whole-body vibration

Ganzkörperschwingungen (f pl)

éghető anyag

combustible material

brennbare Stoffe (m pl)

éghető por

combustible dust

brennbarer Staub (m)

(egy dolgozó által) szállítható legnagyobb megengedett súlyhatár (kézi tehermozgatási norma)

maximum permissible weight to be carried by one worker

höchstzulässige Traglast (f) (für eine Person)

egyéni védőeszköz

personal protective equipment

persönliche Schutzausrüstung (f)

egyenpotenciálra hozó (EPH-) vezető (MSZ EN 2364-200)

equipotential bonding conductor

Potentialausgleichleiter

egyenpotenciálú összekötés (MSZ EN 1070)

equipotential bonding

Potentialausgleich (m)

egyezményes kioldóáram (védelmi eszközé) (MSZ 2364-200)

conventional operating current (of a protective device)

vereinbarter Ansprechstrom

egyhangú munka

monotonous work

monotone Arbeit (f)

egyidejűleg érinthető részek (MSZ 2364-200)

simultaneously accessible parts

gleichzeitig berührbare Teile

ejtőernyő-típusú hevederzet

parachute-type harness

Fallschirm-Gurtwerk (n)

ekcéma

eczema

Ekzem (n)

él (éles) (MSZ EN ISO 12100-1)

edge (sharp -)

Scharfe Kante

el-, leesésveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

falling hazard

Sturzgefährdung

elektromágneses összeférhetőség (MSZ EN ISO 12100-1)

electromagnetic compatibility

Elektromagnetische Verträglichkeit

elektromágneses sugárzás

electromagnetic radiation

elektromagnetische Strahlung (f)

elektrosztatikus kisülés

electrostatic discharge

elektrostatische Entladung (f)

elektrosztatikus pormintavevő

electrostatic dust sampler

elektrostatisches Staubprobenahmegerät (n)

elektrosztatikus töltés

electrostatic charge

elektrostatische Aufladung (f)

elektrosztatikus ülepítőberendezés

electrostatic precipitator

Elektrostaubabscheider (m)

elesés

fall on the level

Sturz (m) auf gleicher Ebene

elfogadható csúcskoncentráció

acceptable ceiling concentration

zulässige Höchstgrenze (f)

elfogadható expozíciós szintek

acceptable levels (pl) of exposure

zulässige Expositionsgrenzwerte (m pl)

elfogadható napi terhelés (expozíció)

acceptable daily intake

ADI-Wert (m)

ellenméreg

antidote

Gegenmittel (n)

ellenőrzés (gyakorisága) (MSZ EN ISO 12100-1)

inspection (frequency of -)

Inspektion (Häufigkeit der -)

ellenőrzés (MSZ EN ISO 12100-1)

inspection

Inspektion (f)

ellenőrző lista

check list

Prüfliste (f)

ellensúlyos biztonsági szelep

counterweight safety valve

gewichtsbelastetes Sicherheitsventil (n)

előállítás (MSZ EN ISO 12100-1)

construction

Bau

előfordulási arány, gyakoriság (betegségé)

incidence

Häufigkeitsrate (f)

elosztóáramkör (épületé) (MSZ 2364-200)

distribution circuit (of buildings)

Verteilungsstromkreis (eines Gebäudes)

előzetes (munkaalkalmassági) vizsgálat

pre-employment medical examination

Einstellungsuntersuchung (f)

előzetes orvosi vizsgálat

preventive medical examination

vorbeugende ärztliche Untersuchung (f)

elsősegély

first aid

Erste Hilfe (f)

elsősegély felszerelés

first-aid kit

Verbandkasten (m)

elsősegély gyakorlat

first-aid drill

Erste-Hilfe-übung (f)

elterjedtség

prevalence

Prävalenz (f)

elterjedtség (betegségé)

incidence

Häufigkeitsrate (f)

elvonási tünet

withdrawal symptom

Spätsymptom (n) nach Expositionsbeendigung

emberi tényező

human factor

menschlicher Factor (m)

emberi viselkedés (MSZ EN ISO 12100-1)

human behaviour

Menschliches Verhalten

embriót károsító, teratogén

teratogen

teratogener Stoff (m)

emelőberendezés, emelőgép (MSZ EN ISO 12100-1)

lifting equipment

Hebevorrichtung

emelőeszköz, emelőgép (MSZ EN ISO 12100-1)

lifting gear

Hebezeug

energia leválasztása és levezetése, leválasztás és energiaelvezetés (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

isolation and energy dissipation

Energietrennung und -ableitung

energiaellátás (MSZ EN ISO 12100-1)

power supply

Energieversorgung / Energiequelle

energiasűrűség

power density

Energiedichte (f)

(épület)állványzat, állványozás

scaffolding

Gerüst (n)

épületüreg (MSZ 2364-200)

building void

baulicher Hohlraum

ergometriás teszt

ergometric test

ergometrischer Test (m)

ergonómiai elvek (MSZ EN ISO 12100-1)

ergonomic principle

Ergonomischer Grundsatz

ergonómiai elvek mellőzéséből eredő veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

hazards generated by neglecting ergonomic principles

Gefährdung durch Vernachlässigung ergonomischer Grundsätze

ergonómiai vizsgálat

ergometric test

ergometrischer Test (m)

érintési feszültség (MSZ 2364-200)

touch voltage

Berührungspannung

érintkezőelem kényszernyitása (MSZ EN 1070)

positive opening operation of a contact element

Zwangsöffnung eines Kontaktelementes

erőltetett testhelyzet

constrained posture

Zwangshaltung (f)

erőszak

violation

Verstoß (m)

érzékelés elvesztése

loss of sensation

Verlust (m) des Tastsinns

érzékelő (MSZ EN ISO 12100-1)

sensor

Sensor / Meßfühler

érzékelő védőkészülék (MSZ EN ISO 12100-1)

sensitive protective equipment

Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung

érzékelt zajszint

perceived noise level

wahrgenommener Lärmpegel (m)

érzékenyítés, szenzitizálás

sensitisation

Sensibilisierung (f)

érzékenység

sensitivity

Stoßempfindlichkeit (f)

érzékenység, hajlam

susceptibility

Empfindlichkeit (f)

eset-kontrol vizsgálat (epidemiológiai vizsgálati módszer egyik esete)

case-control study

Fall-Kontroll-Studie (f)

ésszerűen előre látható rendellenes használat (MSZ EN ISO 12100-1)

reasonably foreseeable misuse

Vernünftigerweise vorhersehbarer Mißbrauch

észlelés

detection

Nachweis (m)

észlelési szint

detection limit

Nachweisgrenze (f)

eszméletvesztés

loss of consciousness

Bewußtlosigkeit (f)

eszméletvesztés, mély kábultság, eszméletlenség

coma

Koma (n)

excenterprés

eccentric press

Exzenterpresse (f)

expozíció

exposure

Exposition (f)

expozíció monitorozása

exposure monitoring

Expositionsüberwachung (f)

expozíciós határ

exposure limit

Expositionsgrenzwert (m)

expozíciós monitorozás

exposure monitoring

Expositionsüberwachung (f)

(expozíciós) határérték

Threshold Limit Value

TLV-Wert (m)

fagyás

frostbite

Kälteschaden (m)

fájdalomküszöb

pain threshold

Schmerzschwelle (f)

famunkások tüdőbetegsége

woodworker's lung

Holzarbeiterlunge (f)

farmertüdő

farmer's lung

Farmerlunge (f)

fehérzaj

white noise

weißes Geräusch (n)

fejvédelem

head protection

Kopfschutz (m)

fék

brake

Bremse (f)

feladatelemzés

job analysis

Tätigkeitsanalyse (f)

feladattervezés

job design

Arbeitsgestaltung (f)

félálarcos légzésvédő

half mask

Halbmaske (f)

felborulás, átfordulás

rollover

überschlagen (n)

felépülés

recovery

Erholung (f)

felerősítő hevederzet (légzésvédőé)

suspension harness

Bebänderung (f)

felismert foglalkozási betegség

recognised occupational disease

entschädigungspflichtige Berufskrankheit (f)

felrobban(t)ás, felrepesztés

blow-up

Hochschiessen (n)

felügyelőség

inspectorate

Aufsichtsdienst (m)

fennmaradó kockázat (MSZ EN 1070)

residual risk

Restrisiko

fényallergiás reakció

photoallergic reaction

photoallergische Reaktion (f)

fénydermatitisz

photodermatitis

Lichtdermatose (f)

fényelektromos védőszerkezet

photoelectric guard

Lichtschranke (f)

fényérzékenyítés

photosensitisation

Photosensibilisierung (f)

fényfüggöny

light curtain guard

Lichtschranke (f)

fénykontraszt

luminance contrast

Leuchtdichtekontrast (m)

fénysűrűség, fényerő

luminance

Leuchtdichte (f)

fertőtlenítőszer

disinfection agent

Desinfektionsmittel (n)

fertőző anyagok

infectious substances (pl)

ansteckungsfähige Stoffe (m pl)

feszültség alatti vezető

live conductor

spannungsführender Leiter (m)

feszültségjelző

voltage detector

Spannungsprüfer (m)

feszültségmérő védőrelé

voltage-measuring protective relay

überspannungsrelais

feszültségrelé

voltage relay

Spannungsrelais (n)

fibrózis

fibrosis

Fibrose (f)

figyelmeztetés (MSZ EN ISO 12100-1)

warning

Warnhinweis

figyelmeztető berendezés (MSZ EN ISO 12100-1)

warning device

Warneinrichtung (f)

figyelmeztető jel

warning sign

Warnzeichen (n)

fizikai adottság, -rátermettség

physical ability

körperliche Tauglichkeit (f)

fizikai igénybevétel

physical stress

körperliche Belastung (f)

fizikai kondíció

physical fitness

Eignung (f) für körperliche Leistung

fizikai munkavégzőképesség

physical work capacity

körperliche Leistungsfähigkeit (f)

fizikai terhelés

physical load

körperliche Beanspruchung (f)

(fizikai) munkaterhelés

workload (physical)

Arbeitsbelastung (f) (physische)

(fiziológiai) maghőmérséklet

body-core temperature

Körperkerntemperatur (f)

fluor-mérgezés

fluorosis

Fluorose (f)

fluorosis (fluor(és vegyületei)okozta idült mérgezés)

fluorosis

Fluorose (f)

fluxussűrűség

flux density

Leistungsflußdichte (f)

fő földelőkapocs, fő földelősín (MSZ EN 2364-200)

main earthing terminal

Haupterdungsklemme

főáramkör (MSZ EN 1070)

power circuit

Hauptstromkreis

foglalkozásegészségügy

occupational health

Gesundheit (f) bei der Arbeit

foglalkozásegészségügyi orvos

occupational physician

Gewerbemediziner (m)

foglalkozásegészségügyi szolgálat, ­szolgáltatások

occupational health services (pl)

betriebsärztliche Dienste (m pl)

foglalkozás-egészségügyi szolgálatok

occupational health services (pl)

betriebsärztliche Dienste (m pl)

foglalkozási baleset, munkabaleset

occupational accident

Arbeitsunfall (m)

foglalkozási betegség

occupational disease

Berufskrankheit (f)

foglalkozási betegség bejelentés

reporting of occupational diseases

Meldung (f) von Berufskrankheiten

foglalkozási betegségek jegyzéke

list of occupational diseases

Berufskrankheitenliste (f)

foglalkozási expozíciós előírás/normatíva/szabváány

occupational exposure standard

Umgebungsluft-Standard (m)

foglalkozási expozíciós előírás/normatíva/szabvány

occupational exposure standard

Umgebungsluft-Standard (m)

foglalkozási kockázat

occupational risk

Berufsrisiko (n)

foglalkozási kórtörténet

occupational history

Berufsvorgeschichte (f)

foglalkozási orvostudomány

occupational medicine

Gewerbemedizin (f)

foglalkozási veszély

occupational risk

Berufsrisiko (n)

foglalkozásorvostan

occupational medicine

Gewerbemedizin (f)

foglalkozástörténet, foglalkozási anamnézis

occupational history

Berufsvorgeschichte (f)

foglalkoztatás előtti teszt

pre-employment test

Einstellungstest (m)

fogyasztókészülék (villamos) (MSZ 2364-200)

current-using equipment

elektrische Verbrauschmittel

fojtó hatású anyag

asphyxiant

erstickender Stoff (m)

folyamatos mintavétel

continuous sampling

Langzeitprobe (f)

folyékony oxigénes kültértől független zárt rendszerű légzésvédő

liquid-oxygen type self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus

Regenerationsgerät (n) mit Flüssig-Sauerstoff

folyékony oxigénes, kültértől független zárt rendszerű légzésvédő

compressed-oxygen type self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus

Regenerationsgerät (n) mit Drucksauerstoff

forgács (MSZ EN ISO 12100-1)

chip

Span

forgó részek legnagyobb fordulatszáma (MSZ EN ISO 12100-1)

maximum speed of rotating parts

Maximale Drehzahl rotierender Teile

forráspont

boiling point

Siedepunkt (m)

forrázás, leforrázás (MSZ EN ISO 12100-1)

scald

Verbrühung

foszformérgezés

phosphorus poisoning

Phosphorvergiftung (f)

föld (MSZ 2364-200)

earth

Erde

földalatti munka

underground work

Untertagearbeit (f)

földelés

earthing

Erdung (f)

földelő (MSZ 2364-200)

earth electrode

Erder (m)

földelővezető (MSZ EN 2364-200)

earthing conductor

Erdungsleitung (f)

földreesés

fall of ground

Niedergang (m) von Gestein

frisslevegős légzőkészülék

fresh-air hose breathing apparatus

Frischluft-Schlauchgerät (n)

fulladást okozó anyag

asphyxiant

erstickender Stoff (m)

függőállvány

suspended scaffold

Hängegerüst (n)

füldugó

ear plug

Gehörschutzstöpsel (m)

füstjelző

smoke detector

Rauchmelder (m)

gammasugárzás

gamma radiation

Gammastrahlung (f)

(gáz)kitörés

outburst (of gas)

Gasausbruch (m)

gázálarc, gázmaszk

gas mask

Gasmaske (f)

gázbiztos

gas-tight [adj.]

gasdicht

gázjelzés

gas detection

Gasmeßtechnik (f)

gázos -, sújtóléges atmoszféra

gassy atmosphere

schlagwettergefährdete Umgebung (f)

gázszivárgás

gas leak

Gasaustritt (m)

gázszivárgás-jelző

gas-leakage detector

Gaslecksuchgerät (n)

gáztalanítás

degasification

Entgasung (f)

gégerák

laryngeal cancer

Larynxkarzinom (n)

Geiger-(Müller) számláló

Geiger(-Müller) counter

Geiger-Müller-Zähler (m)

genetikai szűrővizsgálat

genetic screening

genetische Beobachtung (f)

gép (MSZ EN 1070)

machine, machinery

Maschine

gép biztonsága (MSZ EN 1070)

safety of a machine

Sicherheit einer Maschine

gép élettartama (MSZ EN ISO 12100-1)

life limit of a machine

Lebensdauer einer Maschine

gép karbantarthatósága (MSZ EN 1070)

maintainability of a machine

Instandhaltbarkeit einer Maschine

gép rendeltetésszerű használata (MSZ EN 1070)

intended use of a machine

bestimmungsgemäße Verwendung einer Maschine

gép tervezése (MSZ EN 1070)

design of a machine

Konstruktion einer Maschine

gép védőburkolattal történő ellátottsága

machine guarding

Maschinenschutz (m)

(gép) vezérlőáramkör(e) (MSZ EN 1070)

control circuit (of a machine)

Steuerstromkreis (einer Maschine)

gépek összessége (MSZ EN ISO 12100-1)

assembly of machines

Maschinenanlage

gép-energiaellátás interfész (MSZ EN ISO 12100-1)

machine-power supply interface

Schnittstelle "Maschine-Energieversorgung"

gépindító (MSZ EN 1070)

machine actuator

Maschinen-Antriebselement

gépkialakítás, gépkonstrukció

design of a machine

Konstruktion einer Maschine

gézmaszk

gauze mask

Gaze-Respirator (m)

glóbuszhőmérséklet

globe temperature

Globetemperatur (f)

gondatlanság

carelessness

Unvorsichtigkeit (f)

gőz, gáz (MSZ EN ISO 12100-1)

vapour, gas

Dampf, Gas

gőz, pára, füst

fume

Rauch (m)

gőz-levegő keverék

vapour-air mixture

Dampf-Luftgemisch (n)

görcs

spasm

Verkrampfung (f)

grafit okozta tüdőbetegség

graphite pneumoconiosis

Graphitstaublunge (f)

grafit pneumokoniózis (grafit okozta portüdő betegség)

graphite pneumoconiosis

Graphitstaublunge (f)

gravimetria, súly szerinti elemzés

gravimetry

Gravimetrie (f)

gravitációs porgyüjtő

gravitational dust collector

Schwerkraftentstauber (m)

gyakoriság (pl. betegségé)

prevalence

Prävalenz (f)

gyújtóforrás

ignition source

Zündquelle (f)

gyúlékonyság

flammability

Entflammbarkeit (f)

gyulladás

ignition

Zündung (f)

haboltó rendszer

foam extinguishing system

Schaumlöschanlage (f)

hajtásátviteli elem (MSZ EN ISO 12100-1)

power transmission element

Energieübertragungselement

halálos (munka)baleset

fatal accident (at work)

tödlicher Arbeitsunfall (m)

halálos áramütés

electrocution

Stromtod (m)

halálos dózis

lethal dose

tödliche Dosis (f)

halálos koncentráció

lethal concentration

tödliche Konzentration (f)

halálozási arány

mortality rate

Todesrate (f)

hallásgörbe

audiogram

Audiogramm (n)

hallásküszöb

hearing threshold

Hörschwelle (f)

hallásküszöb eltolódás

hearing threshold shift

Hörschwellenverschiebung (f)

hallásmegőrzés

hearing conservation

Erhaltung (f) des Hörvermögens

hallásmérő készülék

audiometer

Audiometer (n)

hallásvédelem

hearing protection

Gehörschutz (m)

hallásvédő

hearing protector

Gehörschutzmittel (n)

hallásvédő fültok

earmuffs (pl)

Gehörschutzkapseln (f pl)

hallásveszteség

hearing loss

Hörverlust (m)

hallásvizsgálat

audiometric test

audiometrische Untersuchung (f)

halmozódó dózis

cumulative dose

kumulative Dosis (f)

(hang)szigetelt helyiség

insulating enclosure

Isolierumhüllung (f)

hangcsillapítás

sound attenuation

Lärmminderung (f)

hangcsillapodás

sound attenuation

Lärmminderung (f)

hangelemzés

sound analysis

Schallanalyse (f)

hangelnyelés

sound absorption

Schallabsorption (f)

hangelnyelő ház

sound-absorbing enclosure

Schallschutzkapsel (f)

hangenergia sűrűség

sound energy density

Schallenergiedichte (f)

hangerősség

sound intensity

Schallintensität (f)

hangfrekvencia elemző

sound frequency analyser

Lärmfrequenzanalysator (m)

hanghullám

sound wave

Schallwelle (f)

hangjelzéssel figyelmeztető eszköz

audible warning device

akustische Warneinrichtung (f)

hangnyomás

sound pressure

Schalldruck (m)

hangosság

loudness

Lautstärke (f)

hangspektrum

sound spectrum

Schallspektrum (n)

hangszigetelés

sound insulation

Schalldämmung (f)

hangszigetelő ház

sound-proofing enclosure

Lärmkapselung (f)

hangszint

sound level

Schallpegel (m)

hangteljesítmény, W (MSZ EN 1070)

sound power, W

Schalleistung, W

hangterjedés

sound propagation

Schallausbreitung (f)

harmatpont

dewpoint

Taupunkt (m)

hasadótárcsa

rupture disc

Berstscheibe (f)

használat (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1)

use (of a machine)

Verwendung (einer Maschine)

használati információk (MSZ EN 1070)

information for use

Benutzerinformation

használati utasítás (MSZ EN ISO 12100-1)

instruction handbook

Betriebsanleitung

használó (MSZ EN ISO 12100-1)

user

Benutzer

határ (MSZ EN ISO 12100-1)

limit

Grenze

határolóberendezés (MSZ EN 1070)

limiting device

Begrenzungseinrichtung

hatástalanítás (jelzőberendezésé) (MSZ EN ISO 12100-1)

defeating (of a warning device)

Umgehen (einer Warneinrichtung)

hatástalanítás (védőberendezésé) (MSZ EN ISO 12100-1)

defeating (of a protective device)

Umgehen (einer Schutzeinrichtung)

hát-deréktáji fájdalom (mint foglalkozással összefüggő betegség neve)

low-back pain

Kreuzschmerzen (m)

hátfájás

backache

Rückenschmerzen (m pl)

hátsérülés

back injury

Wirbelsäulenschaden (m)

háttérsugárzás

background radiation

Hintergrundstrahlung (f)

háttérzaj

background noise

Umgebungslärm (m)

hegesztő kötőhártya-gyulladás

welding conjunctivitis

Schweißerkonjunktivitis (f)

hegesztők kötőhártya gyulladása

welding conjunctivitis

Schweißerkonjunktivitis (f)

hegesztőpajzs

welding shield

Schweißerschutzschirm (m)

hegesztőszemüveg

welder's goggles (pl)

Schweißerschutzbrille (f)

hegesztőszűrő

welding filter

Schweißerschutzfilter (n)

helyhez kötött szerkezet (MSZ 2364-200)

stationary equipment

ortsfeste Betriebsmittel

helyi elszívórendszer

local exhaust system

Einzelabsaugung (f)

hétfői-láz (byssinosis tünete)

Monday fever

Montagsfieber (n)

heveny expozíció

acute exposure

akute Exposition (f)

heveny mérgezés

acute poisoning

akute Vergiftung (f)

hiba (emberi) (MSZ EN ISO 12100-1)

error (human)

Fehlverhalten (menschlisches)

hiba (MSZ EN 1070)

fault

Fehler

hibaáram

fault current

Fehlerstrom (m)

hibafa

fault tree

Fehlerbaum (m)

hibakeresés (MSZ EN ISO 12100-1)

fault finding

Fehlersuche

hibás funkció (hibás működés) (MSZ EN ISO 12100-1)

malfunction (malfunctioning)

Fehlfunktion

híddaru

overhead travelling crane

Hochbahnkran (m)

hidraulikus berendezés (MSZ EN ISO 12100-1)

hydraulic equipment

Hydraulische Ausrüstung

higanymérgezés

mercury poisoning

Quecksilbervergiftung (f)

higanymérgezés okozta tremor

tremor of mercury poisoning

Quecksilbertremor (m)

hő okozta megterhelés/igénybevétel

heat stress

Wärmebelastung (f)

hőegyensúly

thermal balance

Wärmebilanz (f)

hőforrás (MSZ EN ISO 12100-1)

heat source

Wärmequelle

hőguta

heatstroke

Hitzschlag (m)

hőhatás (MSZ EN ISO 12100-1)

heat

Hitze

hőhatás veszélye (MSZ EN ISO 12100-1)

thermal hazard

Thermische Gefährdung

hőkomfort

thermal comfort

thermisches Wohlbefinden (n)

hőmunka

hot work

Hitzearbeit (f)

holttér

dead space

Totraum (m)

homokfúvás

sandblasting

Sandstrahlen (n)

hordizható (villamos) szerkezet (MSZ 2364-200)

portable equipment

ortsveränderliche Betriebsmittel

hordozható vezérlőegység (MSZ EN ISO 12100-1)

portable control unit (teach pendant)

Tragbare Steuereinheit / Tragbares Steuergerät (Schwenkarmschalttafel)

hordozható vezérlőegység (MSZ EN ISO 12100-1)

teach pendant (portable control unit)

Schwenkarmschalttafel (Tragbare Steuereinheit / Tragbares Steuergerät)

hosszú idejű expozíció

long-term exposure

Langzeitexposition (f)

hozzáférés a veszélyes térhez (MSZ EN ISO 12100-1)

access to a hazard zone (to a danger zone)

Zugang zu einem Gefährdungsbereich

hozzáférés megakadályozása (MSZ EN ISO 12100-1)

prevention of access

Verhinderung des Zugangs

hozzáférési eszköz (MSZ EN ISO 12100-1)

access means

Zugänge

hozzáférési kód (MSZ EN ISO 12100-1)

access code

Zugangscode

hozzáférési, illetve hozzányúlási idő (veszélyes térhez való hozzáférés, illetve hozzányúlás időtartama) (MSZ EN 1070)

access time, time for access to a danger zone

Zugangs-bzw. Zugriffszeit, Zeit für den Zugang bzw. Zugriff zum Gefahrbereich

hozzáférés-korlátozás (MSZ EN ISO 12100-1)

restriction of access

Zugangsbeschränkung

hozzáférhetőség (MSZ EN ISO 12100-1)

accessibility

Zugänglichkeit

hősokk

thermal shock

Wärmeschock (m)

hősugárzás

thermal radiation

Wärmestrahlung (f)

hőszigetelés

thermal insulation

Wärmeisolierung (f)

hőterhelés

heat stress

Wärmebelastung (f)

hőtűrés

heat tolerance

Wärmetoleranz (f)

hővédő ruházat

heat-protective clothing

Hitzeschutzkleidung (f)

hörgő asztma

bronchial asthma

Bronchialasthma (n)

hörgőrák

bronchial cancer

Bronchialkarzinom (n)

húgyhólyag rák

bladder cancer

Blasenkrebs (m)

hulladékeltakarítás

waste disposal

Abfallentsorgung (f)

hulladékkonténer, hulladékgyűjtő edény

waste container

Abfallcontainer (m)

ideg eredetű rendellenességek

neuritic disorders (pl)

neuritische Störungen (f pl)

idegen vezetőképes rész (MSZ EN 1070)

extraneous conductive part

fremdes leitfähiges Teil

ideggyulladásos rendellenességek

neuritic disorders (pl)

neuritische Störungen (f pl)

idegkimerültség

nervous fatigue

nervöse Ermüdung (f)

idegméreg

neurotoxic substance

Nervengift (n)

időjárás ellen védő ruházat

weather-protective clothing

Wetterschutzkleidung (f)

időjárási védőruházat

weather-protective clothing

Wetterschutzkleidung (f)

idő-súlyozású átlagkoncentráció

time-weighted average concentration

zeitbezogene Durchschnittskonzentration (f)

időszakos orvosi vizsgálat

periodic medical examination

periodische ärztliche Untersuchung (f)

idült expozíció

chronic exposure

chronische Exposition (f)

idült mérgezés

chronic poisoning

chronische Vergiftung (f)

(igazolatlan) hiányzás munkahelyről

absenteeism

Abwesenheit (f)

illetéktelen személy

unauthorised person

Unbefugter (m)

immunreakció

immunoreaction

Immunreaktion (f)

immuntoxikológia

immunotoxicology

Immun-Toxikologie (f)

immunválasz

immunoreaction

Immunreaktion (f)

impinger (levegőmintavételi eszköz neve)

impinger

Impinger (m)

impulzusos zaj

impulsive noise

Impulslärm (m)

indikátorcső

indicator tube

Prüfröhrchen (n)

inerciális porgyűjtő

inertial dust collector

Trägheitskraftentstauber (m)

inertgáz narkózis

inert-gas narcosis

Inertgasnarkose (f)

inertizálás (semleges gázzal), semlegesítés

inerting

Inertisierung (f)

infrahang

infrasound

Infraschall (m)

infravörös sugárzás

infrared radiation

Infrarotstrahlung (f)

ínhüvelygyulladás

tenosynovitis

Tendovaginitis (f)

iniciálási érzékenység

sensitivity to initiation

Initiierungsempfindlichkeit (f)

intermittáló zaj

intermittent noise

intermittierender Lärm (m)

ionizáló sugárzás

ionising radiation

ionisierende Strahlung (f)

iparbaleseti statisztika (munkabaleseti statisztika)

industrial accident statistics

Arbeitsunfallstatistik (f)

iparegészségügy, foglalkozásegészségügy

industrial hygiene

Gewerbehygiene (f)

iparegészségügyi, foglalkozásegészségügyi ügyelet

industrial medical inspection

Arbeitshygieneinspektion (f)

iparhigiéne (munkahigiéne)

industrial hygiene

Gewerbehygiene (f)

ipari zaj

industrial noise

Industrielärm (m)

iparorvosi ellenőrzés/vizsgálat (üzemorvosi ellenőrzés/vizsgálat), munkaegészségügyi felügyelet

industrial medical inspection

Arbeitshygieneinspektion (f)

írásos figyelmeztetés (MSZ EN ISO 12100-1)

written warning

Schriftlicher Warnhinweis

irreverzibilis sérülés

irreversible lesion

irreversible Schädigung (f)

irritálás, izgatás

irritation

Reizung (f)

ismétlődő munka

repetitive work

sich wiederholende Arbeit (f)

ívhegesztők vaspor okozta tüdőfibrósisa

arc welder's lung

Elektroschweißerpneumokoniose (f)

ívhúzás, ívkisülés

flashover

Funkenüberschlag (m)

izomkifáradás

muscular fatigue

Muskelermüdung (f)

izületihártya-gyulladás

synovitis

Synovitis (f)

járda / kezelőút (MSZ EN ISO 12100-1)

walkways

Fußgängerwege / Laufstege

járványtan

epidemiology

Epidemiologie (f)

javítás (hiba-) (MSZ EN ISO 12100-1)

rectification (fault -)

Fehlerbehebung

jel (MSZ EN ISO 12100-1)

signal

Signal

jelenlét érzékelés (MSZ EN ISO 12100-1)

presence-sensing

Anwesenheitsmeldung

jelentős veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

significant hazard

Signifikante Gefährdung

jelzések (MSZ EN ISO 12100-1)

markings

Kennzeichungen

jóindulatú pneumokoniózis (por hatására bekövetkező tüdőbetegség neve)

benign pneumoconiosis

nicht fibrosierende Staublunge (f)

jóváhagyás

approval

Zulassung (f)

kábelalagút (MSZ 2364-200)

cable tunnel

begehbarer Kabelkanal

kábelcsatorna (MSZ 2364-200)

cable channel

Kabelkanal

kábelkonzolok (MSZ 2364-200)

cable brackets

Ausleger

kábellétra (MSZ 2364-200)

cable ladder

Kabelpritsche

kábeltálca (MSZ 2364-200)

cable tray

Kabelwanne

kadmiummérgezés

cadmium poisoning

Kadmiumvergiftung (f)

káliumszuperoxid kazetta

potassium superoxide canister

Kaliumpatrone (f)

kapcsoló (MSZ EN 1070)

switching device

Schaltgerät

kapcsoló- és vezérlőkészülék (MSZ 2364-200)

switchgear and controlgear

Schalt- und Steuergeräte

kapli, lábujj-védő

toe-cap

Zehenschutzkappe (f)

kár, károsodás

damage

Schaden (m)

kár, károsodás (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

harm

Schaden

karbantartás (MSZ EN ISO 12100-1)

maintenance

Instandhaltung

karbantartási pont, -hely (MSZ EN ISO 12100-1)

maintenance point

Wartungsstelle

karbantartó személyzet (MSZ EN ISO 12100-1)

maintenance staff

Instandhaltungspersonal

katasztrófa

disaster

Katastrophe (f)

katasztrófát előidéző veszélyek

major (accident) hazards (pl)

Katastrophengefahr (f)

kategória (MSZ EN 1070)

category

Kategorie

kátrány/aszfalt/szurok (okozta) bőrgyulladás

tar dermatitis

Teerdermatitis (f)

káttány, szurok dermatitis

tar dermatitis

Teerdermatitis (f)

Kémiai Biztonság Nemzetközi Programja

International Programme on Chemical Safety

Internationales Programm (n) für chemische Sicherheit

kenés (MSZ EN ISO 12100-1)

lubrication

Schmierung

kényszerkapcsolat(ba kötve) (MSZ EN ISO 12100-1)

positive mode (connected in the -)

Zwangsläufig (verbunden)

kényszerműködtetés (MSZ EN 1070)

positive mode actuation

zwangsläufige Betätigung

képernyő

screen

Schutzfenster (n)

képernyő

visual display unit

Bildschirm (m)

képzetlen személy (MSZ 2364-200)

ordinary person

Laie

keresztcsonti fájdalom, lumbágó

low-back pain

Kreuzschmerzen (m)

kereszt-érzékenység

cross sensitisation

Kreuzreaktion (f)

keresztmetszeti vizsgálat

cross-sectional study

Querschnittsstudie (f)

keresztmetszeti vizsgálati (epidemiológiai vizsgálati módszer egyik esete)

cross-sectional study

Querschnittsstudie (f)

keszonbetegség

caisson disease

Caissonkrankheit (f)

kesztyű

wrist glove

Stulpenhandschuh

két betétes por-légzésvédő

twin-cartridge dust respirator

Doppelfilter-Staubschutzmaske (f)

kétkezes kapcsolás, kétkezes vezérlőberendezés (MSZ EN 1070, MSZ EN ISO 12100-1)

two-hand control device

Zweihandschaltung

kettős szigetelés (MSZ 2364-200)

double insulation

doppelte Isolierung

kézben tartott szerkezet (MSZ 2364-200)

hand-held equipment

Handgeräte

kezelőelem (funkció) (MSZ EN ISO 12100-1)

manual control (function)

Handsteuerung

kezelőelem (MSZ EN 1070)

manual control actuator

Stellteil

kezelőszemély (MSZ EN 1070)

operator

Operator, Bedienperson

kezelőszemély-gép interfész (MSZ EN ISO 12100-1)

"operator-machine" interface

Schnittstelle "Bedienperson-Maschine" oder "Mensch-Maschine"

kézi visszaállítás (MSZ EN 1070)

manual reset

manuelle Rückstellung

kézjelzés

hand signal

Handzeichen (n)

kéz-kar rezgés

hand-arm vibration

Hand-Arm-Schwingungen (f pl)

kézvédelem, - védő

hand guard

Handleder (n)

kézzel elérhető tartomány (MSZ 2364-200)

arm's reach

Handbereich

(ki)nyújtás, megfeszülés

stretching

Längung (f)

kiálló rész (MSZ EN ISO 12100-1)

protruding part

Vorstehendes Teil

kibocsátási érték (MSZ EN ISO 12100-1)

emission value

Emissionswert

kibocsátási hangnyomás, p (MSZ EN 1070)

emission sound pressure, p

Emissions-Schalldruck, p

kibocsátások (MSZ EN ISO 12100-1)

emissions

Emissionen

kiegészítő szigetelés (MSZ 2364-200)

supplementary insulation

zusätzliche Isolierung

kiegészítő védőintézkedések (MSZ EN ISO 12100-1)

complementary protective measures

Ergänzende Schutzmaßnahmen

kifáradás

fatigue

Ermüdung (f)

kifáradásvizsgálat

fatigue test

Ermüdungstest (m)

kijelző (MSZ EN ISO 12100-1)

display

Anzeige

kiképzés (MSZ EN ISO 12100-1)

training

Ausbildung

kioktatott személy (villamos munkára) (MSZ 2364-200)

instructed person

elektrotechnisch unterwiesene Person

kioldás (funkció) (MSZ EN ISO 12100-1)

tripping (function)

Annäherungsreaktion

kioldás, kioldóberendezés (MSZ EN ISO 12100-1)

trip / tripping device

Schutzeinrichtung mit Annäherungsreaktion

kiömlés

spill [n.]

Verschüttung (f)

kipufogógáz

exhaust gas

Abgas (n)

kirakodás (ürítés)/rakodás (töltés)

unloading (removal) / loading (feeding) operations

Ent-/Beladearbeit (Entnahme- und Beschickungsarbeiten)

kiszabadítás és mentés (személyé) (MSZ EN ISO 12100-1)

escape and rescue (of a person)

Befreiung und Rettung (einer Person)

kitettségi érték, expozíciós érték (MSZ EN ISO 12100-1)

exposure value

Immissionswert

klímaberendezés betegség, legionárius betegség

air-conditioner disease

Befeuchterfieber (n)

klórmérgezés

chlorine poisoning

Chlorvergiftung (f)

kóboráram

stray current

vagabundierender Strom (m)

kockázat (MSZ EN 1070)

risk

Risiko (n)

kockázat megelőzés

risk prevention

Risikoverhütung (f)

kockázatbecslés

risk assessment

Risikobewertung

kockázatbecslés (MSZ EN ISO 12100-1)

risk estimation

Risikoeinschätzung

kockázatcsökkentés (MSZ EN ISO 12100-1)

risk reduction

Risikominderung

kockázatcsökkentés tervezéssel (MSZ EN 1070)

risk reduction by design

Risikominderung durch Konstruktion

kockázatelemzés (MSZ EN ISO 12100-1)

risk analysis

Risikoanalyse

kockázatértékelés (MSZ EN ISO 12100-1)

risk evaluation

Risikobewertung

kockázatértékelés, kockázatfelmérés (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

risk assessment

Risikobewertung

kockázatkezelés

risk management

Risiko-Management (n)

kockázat-összehasonlítás (MSZ EN ISO 12100-1)

risk comparison

Risikovergleich

kockázattudat

risk awareness

Gefahrenbewußtsein (n)

kohorsz vizsgálat

cohort study

Kohortenstudie (f)

kóma

coma

Koma (n)

komfortérzet

sensation of comfort

Behaglichkeitsgefühl (n)

kórelőzmény

case history

Krankheitsvorgeschichte (f)

korlátozott alkalmassági állapot (MSZ EN 1070)

degraded state

Zustand eingeschränkter Brauchbarkeit

kóroki tényező

aetiological factor

Ursachen-Faktor (m)

kóroki tényező

pathogenic agent

pathogener Faktor (m)

korral járó hallásküszöb eltolódás

age-induced threshold shift

altersbedingte Hörschwellenverschiebung (f)

korrozív anyag

corrosive substance

korrodierender Stoff (m)

kőszénkátrány-szurok

coal tar

Kohlenteer (m)

körfűrész

circular saw

Kreissäge (f)

(körfűrész) védőburkolat

protective hood

Schutzhaube (f)

környezet (MSZ EN ISO 12100-1)

environment

Umgebung

környezeti atmoszféra

ambient atmosphere

Umgebungsatmosphäre (f)

környezeti hőmérséklet (MSZ 2364-200)

ambient temperature

Umgebungstemperatur

környezeti körülmények (MSZ EN ISO 12100-1)

environmental conditions

Umgebungseinflüsse

környezettoxikológia

environmental toxicology

Umwelttoxikologie (f)

kötelező jelentés

compulsory reporting

Meldepflicht (f)

kötény

apron

Schürze (f)

kötőhártya-gyulladás

conjunctivitis

Konjunktivitis (f)

közlekedési baleset

traffic accident

Verkehrsunfall (m)

közös okú meghibásodások (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

common cause failures

Ausfälle infolge gemeinsamer Ursache

közvetett érintés (MSZ EN 1070)

indirect contact

indirektes Berühren (n)

közvetlen baleseti költség

direct cost of accidents

direkte Unfallkosten (f pl)

közvetlen bőrérintkezés útján allergiát okozó anyag

contact allergen

Kontaktallergen (n)

közvetlen bőrérintkezést követően kialakult bőrgyulladás

contact dermatitis

Kontaktekzem (n)

közvetlen érintkezés, közvetlen érintés (MSZ EN 1070) (MSZ 2364-200)

direct contact

direktes Berühren

közvetlen leolvasású zseb-dózismérő

direct-reading pocket dosimeter

direkt anzeigendes Personendosimeter (n)

közvetlenül ható biztonsági funkciók (MSZ EN 1070)

safety critical functions

direkt wirkende Sicherheitsfunktionen

közvetve ható biztonsági funkciók (MSZ EN 1070)

back-up safety functions

indirekt wirkende Sicherheitsfunktionen

kritikus szerkezeti elem (MSZ EN ISO 12100-1)

critical component

Kritisches Bauteil

kritikus tömeg

critical mass

kritische Masse (f)

króm allergia

chromium allergy

Chromallergie (f)

króm ekcéma

chromium eczema

Chromekzem (n)

krómmérgezés

chromium poisoning

Chromvergiftung (f)

kromoszóma károsodás

chromosomal damage

Chromosomenschädigung (f)

kromoszóma rendellenesség

chromosomal aberration

Chromosomenaberration (f)

krónikus expozíció

chronic exposure

chronische Exposition (f)

krónikus mérgezés

chronic poisoning

chronische Vergiftung (f)

kumuláló(dó) hatás

cumulative effect

kumulative Wirkung (f)

különbözeti áram (MSZ 2364-200)

residual current

Differenzstrom (Reststrom)

külső szívmasszázs

external cardiac massage

äussere Herzmassage (f)

kültértől független légzőkészülék

self-contained breathing apparatus

außenluftunabhängiges Atemschutzgerät (n)

kültértől független, kültér kilégzésű légzőkészülék

self-contained open-circuit breathing apparatus

außenluftabhängiges Frischluft-Atemgerät (n)

kültértől független, kültér kilégzésű sűrítettlevegős légzőkészülék

self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus

druckluftabhängiges Atemschutzgerät (n)

kültértől független, zárt rendszerű oxigénfejlesztő típusú légzőkészülék

self-contained closed-circuit oxygen-generating breathing apparatus, oxygen generating type

Regenerationsgerät (n) mit chemisch gebundenem Sauerstoff

kvázibaleset

near-accident

Beinahe-Unfall (m)

lábszárvédő

shin guard

Schienbeinschützer (m)

lábtámasz

foot-rest

Fußstütze (f)

lángálló anyag

flameproof [adj.]

zünddicht

lángálló anyag

flameproofed fabric

flammengeschütztes Gewebe (n)

lángérzékelő

flame detector

Flammenmelder (m)

lánggátló anyag

flame retardant

flammenhemmender Stoff (m)

lánggátló védőruha

flame-retardant protective clothing

schwerentflammbare Schutzkleidung (f)

lángvisszacsapás

flashback

Flammenrückschlag (m)

lángvisszacsapás gátló

flashback arrester

Flammenrückschlagsicherung (f)

lappangási idő

latency period

Latenzzeit (f)

látási komfort

visual comfort

Sehkomfort (m)

látási rendellenességek

visual function disorders (pl)

Sehstörungen (f pl)

látáskifáradás

visual fatigue

Sehermüdung (f)

laza ruházat

loose clothing

lose Kleidungsstücke (n pl)

le-/szétszerelés (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1)

dismantling (of a machine)

Demontage (einer Maschine)

leállítás (MSZ EN ISO 12100-1)

stopping

Stillsetzen

leállító eszköz

arrestor

Hubunterbrechungseinrichtung (f)

lebegő -, szálló részecskék

flying particles (pl)

umherfliegende Teilchen (n pl)

leesés (a magasból)

fall from heights

Absturz (m)

leesésvédelem

protection against falls from heights

Absturzschutz

leeső tárgy

falling object

fallender Gegenstand (m)

légcsere

air renewal

Lufterneuerung (f)

légcsere arány

air-exchange rate

Luftwechselzahl (f)

légfüggöny

air curtain

Luftschleier (m)

légibetegség

aviation sickness

Druckfallkrankheit (f) des Höhenfliegers

legionárius betegség

Legionnaire's disease

Veteranenkrankheit (f)

legnagyobb elfogadható expozíciós szint

maximum permissible exposure level

höchstzulässige Exposition (f)

legnagyobb elfogadható koncentráció

maximum permissible concentration

höchstzulässige Konzentration (f)

legnagyobb elfogadható sugárzás

maximum permissible radiation level

höchstzulässige Strahlungsdosis (f)

legnagyobb elfogadható súlynorma (kézi anyagszállítás)

maximum permissible weight to be carried by one worker

höchstzulässige Traglast (f) (für eine Person)

legnagyobb elfogadható zajszint

maximum permissible noise level

Lärmgrenzwert (m)

legnagyobb megengedett expozíciós szint

maximum permissible exposure level

höchstzulässige Exposition (f)

legnagyobb megengedett koncentráció

maximum permissible concentration

höchstzulässige Konzentration (f)

legnagyobb megengedett sugárzás szint

maximum permissible radiation level

höchstzulässige Strahlungsdosis (f)

legnagyobb terhelés

maximum load

Höchstlast (f)

légnyomásbántalom

barotrauma

Barotrauma (n)

légnyomáscsökkentés

recompression

Rekompression (f)

légnyomásváltozás okozta sérülések

barotrauma

Barotrauma (n)

légszennyezés

air pollution

Luftverunreinigung (f)

légszennyezés ellenőrzés

air-pollution control

Luftreinhaltung (f)

légszennyező

air pollutant

Luftverunreiniger (m)

légtisztítás

air cleaning

Luftreinigung (f)

légtisztítő

air purifier

Luftreiniger (m)

légúti elzáródás

airway obstruction

Obstruktion (f) der Atemwege

légúti/légzőszervi betegség

respiratory disease

Atemwegserkrankung (f)

légzésfunkció vizsgálat

respiratory function test

Atemfunktionsprüfung (f)

légzésfunkciós teszt

respiratory function test

Atemfunktionsprüfung (f)

légzésgörbe

forced expiratory spirogram

forciertes exspiratorisches Spirogramm (n)

légzési betegség

respiratory disease

Atemwegserkrankung (f)

légzési elégtelenség

respiratory insufficiency

Atmungsinsuffizienz (f)

légzési perctérfogat

respiratory minute volume

Atemminutenvolumen (n)

légzési rendellenességek

respiratory (function) disorders (pl)

Atemfunktionsstörungen (f pl)

légzési zóna

breathing zone

Atembereich (m)

légzésmérés, spirometria

spirometry

Spirometrie (f)

légzésvédő

respirator

Atemschutzgerät (n)

légzésvédő eszköz

respiratory protective equipment

Atemschutzausrüstung (f)

légzésvédő szűrő

respiratory protective filter

Atemschutzfilter (n)

(légzésvédő) csuklya, kámzsa

hood

Kopfhaube (f)

légzőfelszerelés

respiratory equipment

Atemschutzgerät (n)

légzőkészülék zsákja

breathing bag

Atembeutel (m)

légzőkészülék, légzésvédő

respirator

Atemschutzgerät (n)

légzsilip

man-lock

Personenluftschleuse (f)

lélegeztető készülék

pulmonary resuscitation apparatus

Beatmungsgerät

lelki egészség

mental health

geistige Gesundheit (f)

lengéscsillapító

shock absorber

Falldämpfer (m)

lényeges veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

relevant hazard

Relevante Gefährdung

lenyelés

ingestion

Ingestion (f)

lépcső (MSZ EN ISO 12100-1)

stairs

Treppen

lépfene

anthrax

Milzbrand (m)

léptetőkapcsolás (MSZ EN 1070)

limited movement control device

Schrittschaltung

leterhelési (elszedési) / terhelési (adagolási) műveletek (MSZ EN ISO 12100-1)

unloading (removal) / loading (feeding) operations

Ent-/Beladearbeit (Entnahme- und Beschickungsarbeiten)

levágásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

severing hazard

Gefährdung durch Abschneiden

leválasztás (MSZ 2364-200)

isolation

Trennen

levegő mintavevő

air sampler

Luftprobenahmegerät (n)

levegőellátás

air supply

Atemluft-Versorgung (f)

lézersugárzás

laser radiation

Laserstrahlung (f)

liszt dermatitisz

flour-workers' dermatitis

Mehlekzem (n)

lobbanáspont

flash point

Flammpunkt (m)

lökésszerű zaj

impact noise

Schlaglärm (m)

lüktető -, hullámzó zaj

fluctuating noise

schwankendes Geräusch (n)

magas vérnyomás, hypertonia

hypertension

Hypertonie (f)

magasban végzett munka védelme

overhead protection

Schutz (m) vor herabfallenden Gegenständen

magasfeszültség baleset

high-voltage accident

Hochspannungsunfall (m)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Hungarian Trade Licensing Office

Handels- und Genehmigungsamt der Republic Ungarn

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ)

National Confederation of Hungarian Trade Unions

Ungarische Gewerkschaftsbund

májrák

liver cancer

Leberkrebs (m)

MAK érték, legnagyobb megengedhető koncentráció

maximum allowable concentration

Maximale Arbeitsplatzkonzentration (f)

mangánmérgezés

manganese poisoning

Manganvergiftung (f)

maradandó halláscsökkenés, -vesztés

permanent hearing loss

bleibender Hörverlust (m)

maradandó hallásvesztés

permanent hearing loss

bleibender Hörverlust (m)

maradandó rokkantság

permanent disability

dauernde Arbeitsunfähigkeit (f)

maró anyag

corrosive substance

korrodierender Stoff (m)

maróanyag

caustic substance

ätzender Stoff (m)

maximális kilégzés

maximal expiratory flow

maximale Ausatmung (f)

Maximális Kilégzési Áramlás (MEF: légzésfunkció vizsgálata során mért érték)

maximal expiratory flow

maximale Ausatmung (f)

maximális oxigénfelvétel

maximal oxygen uptake

maximales Sauerstoffaufnahmevermögen (n)

mechanikai veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

mechanical hazard

Mechanische Gefährdung

mechanikus kényszerkapcsolat (MSZ EN ISO 12100-1)

positive mechanical action

Mechanisch zwangsläufige

mechanikus porgyűjtő

mechanical dust collector

mechanischer Entstauber (m)

mechanikus szűrő

mechanical filter

mechanisches Filter (n)

(meg)gyulladás, égés, izzás

ignition

Zündung (f)

(meg)világítás, kivilágítás

illumination

Beleuchtung (f)

megállási idő (időtartam a veszély megszűnéséig) (MSZ EN 1070)

stopping time, time for hazard elimination

Anhaltezeit, Zeit bis zum Aufheben der Gefährdung

megbízhatóság (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1)

reliability (of a machine)

Zuverlässigkeit (einer Maschine)

megbízhatóság (MSZ EN 1070)

reliability

Zuverlässigkeit (f)

megelőző intézkedés

preventive measure

Schutzmaßnahme (f)

megelőző karbantartás

preventive maintenance

vorbeugende Instandhaltung (f)

megelőző orvosi vizsgálat (mint gyűjtőfogalom)

preventive medical examination

vorbeugende ärztliche Untersuchung (f)

megengedett érintési feszültség (MSZ 2364-200)

conventional touch voltage limit

vereinbarte Grenze der Berührungsspannung

megengedett terhelés jelző

safe load indicator

überlastanzeiger (m)

megengedhető terhelés

safe working load

zulässige Belastung (f)

megengedhető üzemi nyomás

safe working pressure

höchstzulässiger Betriebsdruck (m)

megerőltetés

strain

Beanspruchung (f)

megerősített szigetelés (MSZ 2364-200)

reinforced insulation

verstärkte Isolierung (f)

megfelelő kockázatcsökkentés (MSZ EN ISO 12100-1)

adequate risk reduction

Entsprechende Risikominderung

megfigyelési (zaj)küszöb

perception threshold

Wahrnehmungsschwelle (f)

meggyulladás

inflammation

Entzündung (f)

meghatározás a vérben

determination in blood

Bestimmung (f) im Blut

meghatározás a vizeletben

determination in urine

Bestimmung (f) im Harn

meghatározott meghibásodás-módú alkatrész (MSZ EN ISO 12100-1)

oriented failure mode component

Bauteil mit definiertem Ausvallverhalten

meghibásodás (MSZ EN ISO 12100-1)

failure

Ausfall

megindulás, indítás (gépek elindulása, indítása) (MSZ EN 1070)

start-up (machine start-up)

Anlauf (Maschinen-Anlauf)

megjelölés (MSZ EN ISO 12100-1)

marking

Zeichen

megszólalási áram

trip current

Auslösestrom (m)

megváltozott munkaképességű munkavállaló

handicapped worker

behinderter Arbeiter (m)

membránszűrő

membrane filter

Membranfilter (n)

menekülési útvonal, vészkijárat

escape route

Fluchtweg (m)

menekülő típusú légzésvédő, menekülőkészülék

escape-type respiratory protective equipment

Atemschutzgerät (n) für Selbstrettung

mentális egészség

mental health

geistige Gesundheit (f)

mentés

rescue

Rettungswesen (n)

mentés és kiszabadítás (személyé) (MSZ EN ISO 12100-1)

rescue and escape (of a person)

Rettung und Befreiung (einer Person)

mentőautó

ambulance

Krankenwagen (m)

mérési módszerek (MSZ EN ISO 12100-1)

measurment methods

Messmethoden

méretszelektív mintavevő

size-selective sampler

größenselektives Staubprobenahmegerät (n)

mérgezés

poisoning

Vergiftung (f)

mérgezés

toxicosis

Toxikose (f)

mérgezés belégzéssel

inhalation toxicity

Giftigkeit (f) bei Aufnahme über die Atemwege

mérgező

toxic [adj.]

giftig

mérgező hatás

toxicity

Toxizität (f)

mérgező tulajdonság

toxicosis

Toxikose (f)

mesterséges ásványi rostanyagok

man-made mineral fibres (pl)

kunstliche Mineralfasern (f pl)

mesterséges szellőzés

forced ventilation

kraftbetriebene Lüftung (f)

mikrohullámú sugárzás

microwave radiation

Mikrowellenstrahlung (f)

mintavétel

sampling

Probenahme (f)

mintavevő (eszköz)

sampler

Probenahmegerät (n)

mintavevő eszköz

impinger

Impinger (m)

morbiditás, megbetegedések száma

morbidity

Krankenstand (m)

mozgássérült dolgozó

handicapped worker

behinderter Arbeiter (m)

mozgatás (MSZ EN ISO 12100-1)

handling

Handhabung

mozgó elemek, -részek (MSZ EN ISO 12100-1)

movable elements / parts

Bewegliche Elemente / Teile

mozgó védőburkolat

moving guard

beweglich angeordnete mechanische Schutzeinrichtung (f)

működés (MSZ EN ISO 12100-1)

operation

Betreiben

működtető-, kezelőelemelem (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

actuator / manual control

Stellteil

műszaki adatlap

technical data sheet

Datenblatt (n)

műszaki védőintézkedések (MSZ EN 1070)

safeguarding

technische Schutzmaßnahmen

műszaki hivatkozási koncentráció

technical reference concentration

technische Richtkonzentration (f)

munka meleg környezetben

hot work

Hitzearbeit (f)

munka veszélyelemzés

job hazard analysis

Sicherheitsanalyse (f) am Arbeitsplatz

munka(foglalkozás)egészségügy

occupational health

Gesundheit (f) bei der Arbeit

munka-, kezelőállás (MSZ EN ISO 12100-1)

operative part

Betriebsteil

munka-, kezelőállás (MSZ EN ISO 12100-1)

platform

Bühne / Arbeitsbühne

munkaállás, munkahely(zet)

work station

Arbeitsstelle (f)

munkábaállás előtti vizsgálat

pre-employment test

Einstellungstest (m)

munkabaleseti statisztika

industrial accident statistics

Arbeitsunfallstatistik (f)

munkabiztonság és munkaegészségügy (munkavédelem)

occupational safety and health

Arbeitsschutz (m)

munkabiztonság, foglalkozás-biztonság

occupational safety

Arbeitssicherheit (f)

munkaengedély

permit-to-work

Arbeitserlaubnis (f)

munkahely elhelyezés

workplace layout

Arbeitsplatzgestaltung (f)

munkahely elrendezése

workplace layout

Arbeitsplatzgestaltung (f)

munkahely kialakítása

workplace design

Arbeitsplatzplanung (f)

munkahely tervezés

workplace design

Arbeitsplatzplanung (f)

munkahelyiség

working premises (pl)

Arbeitsstätten (f pl)

munkaidő

working hours (pl)

Arbeitszeit (f)

munkakapacitás

work capacity

Arbeitsfähigkeit (f)

munkaképtelenség

work disability

Arbeitsunfähigkeit (f)

munkakörnyezet (MSZ EN ISO 12100-1)

work environment

Arbeitsumgebung

munkamegtagadás, munka elutasítása

refusal to work

Arbeitsverweigerung (f)

munkaöv, deréköv

waist belt

Leibgurt (m)

munkaruházat

work clothes (pl)

Arbeitskleidung (f)

munkás szilicium-dioxid por expozíciója

worker exposed to silica dust

silikosegefährdeter Arbeiter

munkasebesség

work speed

Arbeitstempo (n)

munkaszervezés

work organisation

Arbeitsorganisation (f)

munkaterület (MSZ EN ISO 12100-1)

walking area

Gehbereich

Munkaügyi (munkavédelmi) felügyelőség

labour inspectorate

Gewerbeaufsichtsbehörde (f)

munkával kapcsolatos betegség, foglalkozási betegség

work-related disease

arbeitsbedingte Erkrankung (f)

munkavédelem

occupational safety and health

Arbeitsschutz (m)

munkavédelmi bizottság

safety and health committee

Arbeitsschutzausschuß (m)

Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány (MKK)

Public Foundation for Research on Occupational Safety

Öffentliche Stiftung zur Forschung für Arbeitssicherheit

munkavédelmi szakértő

safety expert

Sicherheitstechniker (m)

munkavégzés sűrített levegőben, keszonmunka

work in compressed air

Arbeit (f) in Druckluft

munkavégző rész (MSZ EN ISO 12100-1)

working part

Arbeitsteil

mutagén hatás

mutagenic effect

mutagener Effekt (m)

nagynyomású folyadék kilövellés okozta veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

high pressure fluid ejection hazard

durch Herausspritzen von Flüssigkeiten unter hohem Druck

napi átlagos határérték

daily average threshold limit value

zulässige Durchschnittskonzentration für eine Arbeitsschicht

napi expozíciós idő

daily exposure time

tägliche Expositionszeit (f)

napi zajdózis

daily noise dose

tägliche Lärmdosis (f)

nedves poreltávolítás

wet dust extraction

Naßentstaubung (f)

nedves porgyűjtő

wet-type dust collector

Naßentstauber (m)

nedvesítőszer

wetting agent

Netzmittel (n)

nedvesség(tartalom) (MSZ EN ISO 12100-1)

moisture

Feuchtigkeit

negyedálarc (légzésvédő)

quarter mask

Viertelmaske (f)

nehéz fizikai munka

heavy work

Schwerarbeit (f)

nehéz légzés

wheezing

pfeifender Atem (m)

nehéz munka

heavy work

Schwerarbeit (f)

nehézlégzés

dyspnoea

Kurzatmigkeit (f)

nem biztonságos gyakorlat

unsafe practice

unsichere Arbeitsmethode (f)

nem biztonságos magatartás

unsafe behaviour

sicherheitswidriges Verhalten (n)

nem biztonságos működés, - cselekvés

unsafe act

unsichere Handlung (f)

nem felhatalmazott személy

unauthorised person

Unbefugter (m)

nem munkabaleset

off-the-job accident

außerberuflicher Unfall (m)

nem-ionozáló sugárzás

non-ionising radiation

nicht ionisierende Strahlung (f)

Nemzeti Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Intézet (NIOSH)

National Institute of Occupational Safety and Health

Nationales Institut (n) für Arbeitsschutz

Nemzetközi Munkabiztonsági és Munkaegészségügyi Információs Központ (ILO/CIS)

International Occupational Safety and Health Information Centre

Internationales Informationszentrum (n) für Arbeitsschutz

Nemzetközi Munkavédelmi Információs Központ (ILO/CIS)

International Occupational Safety and Health Information Centre

Internationales Informationszentrum (n) für Arbeitsschutz

Nemzetközi Rákkutató Ügynökség

International Agency for Research on Cancer

Internationales Krebsforschungszentrum (n)

Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség

International Social Security Association

Internationale Vereinigung (f) für soziale Sicherheit

névleges feszültség (villamos berendezésé) (MSZ 2364-200)

nominal voltage (of an installation)

Nennspannung (einer Anlage)

NIOSH, Nemzeti Munkavédelmi Intézet (USA)

National Institute of Occupational Safety and Health

Nationales Institut (n) für Arbeitsschutz

nitrogén narkózis, -kábultság

nitrogen narcosis

Stickstoffrausch (m)

normál eltérés, szórás

standard deviation

Standardabweichung (f)

normális -, szokásos működés (MSZ EN ISO 12100-1)

normal operation

Normaler Betrieb

növényi por okozta tüdőbetegség

vegetable dust pneumoconiosis

organische Staublunge (f)

nullavezető (jele: N) (MSZ EN 1070)

neutral conductor (symbol N)

Neutralleiter (Symbol N)

nyelv (használati utasításé) (MSZ EN ISO 12100-1)

language (of the instruction handbook)

Sprache (der Betriebsanleitung)

nyelv (MSZ EN ISO 12100-1)

language

Sprache

nyersanyagokból és egyéb anyagokból eredő veszélyek (MSZ EN ISO 12100-1)

hazards generated by materials and substances

Gefährdung durch Matrerialien und Substanzen

nyílt láng

naked flame

offene Flamme (f)

nyírásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

crushing hazard

Gefährdung durch Quetschen

nyíródásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

shearing hazard

Gefährdung durch Scheren

nyitható védőburkolat (MSZ EN 1070)

movable guard

Bewegliche trennende Schutzeinrichtung

nyomás alá helyezett zárt tér

pressurised enclosure

Druckkapselung (f)

nyomásálló tokozás

flameproof enclosure

feuerfeste Kapselung (f)

nyomáscsökkentő

pressure reducer

Druckminderer (m)

nyomáskorlátozó eszköz

pressure limiting device

Druckbegrenzungseinrichtung (f)

nyomásmentesítés (MSZ EN ISO 12100-1)

depressurizing

Druckentlastung

nyomásra érzékeny szőnyeg (MSZ EN ISO 12100-1)

pressure sensitive mat

Schaltmatte

oktávszűrő

octave filter

Oktavfilter (n)

olaj-dermatitisz

oil acne

ölakne (f)

oldószer

solvent

Lösungsmittel (n)

oldószer okozta bőrgyulladás

solvent dermatitis

Lösungsmitteldermatose (f)

ólommérgezés

lead poisoning

Bleivergiftung (f)

olvadáspont

melting point

Schmelzpunkt (m)

ónoxid okozta tüdőbetegség

stannosis

Zinnoxidlunge (f)

optikai füstérzékelő

optical smoke detector

optischer Rauchmelder (m)

orrnyálkahártya-fekély

ulceration of the nasal mucosa

Nasenschleimhautgeschwür (n)

Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)

Hungarian Labour Inspectorate

Ungarische Hauptinspektorat für Arbeitschutz und Arbeit

Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft.(OMKT Kft.)

National Training and Extension Training of Labour Safety Limited Liability Company

Landearbeitschutz Bildung und Weiterbildung Gesellschaft mit beschränkter Haftung

orvosi alkalmassági vizsgálat

pre-employment medical examination

Einstellungsuntersuchung (f)

orvosi felügyelet

medical surveillance

ärztliche überwachung (f)

otthoni baleset

home accident

Haushaltsunfall (m)

óvatosság, elővigyázatosság

caution

Vorsicht (f)

óvintézkedés

safety precaution

Vorsichtsmassnahmen (f pl)

oxidáló atmoszféra, -légkör

oxidising atmosphere

oxydierende Atmosphäre (f)

oxidálóanyag

oxidising agent

Oxydationsmittel (n)

oxigénes légzőkészülék

oxygen breathing apparatus

Sauerstoffatemgerät (n)

oxigénfejlesztő betét (légzésvédő)

oxygen-generating cartridge

Sauerstoff-Regenerationspatrone (f)

oxigénhiány

oxygen deficiency

Sauerstoff-Mangel (m)

oxigénpalack

oxygen cylinder

Sauerstoff-Flasche (f)

öngyulladás

spontaneous combustion

Selbstentzündung (f)

öngyulladási hőmérséklet

spontaneous ignition temperature

Selbstentzündungstemperatur (f)

önműködő felügyelet (MSZ EN 1070)

automatic monitoring

automatische Überwachung

önműködő visszakapcsolós vezérlőberendezés (MSZ EN 1070)

hold-to-run control device

Steuereinrichtung mit selbsttätiger Rückstellung

összehangoló berendezés (MSZ EN 1070)

enabling (control) device

Zustimmungseinrichtung

összehasonlító kibocsátási adatok (MSZ EN ISO 12100-1)

comparative emission data

Vergleichende Emissiondaten

összeomlás, összeesés

collapse

Kollaps (m)

összetett hatások

combined effects (pl)

Kombinationswirkungen (f pl)

összetett szűrő

combined filter

Kombinationsfilter (n)

páraelszívó

fume hood

Laboratoriumsabzug (m)

páramentesítő

mist eliminator

Dunstabscheider (m)

párolgási sebesség

evaporation rate

Verdunstungszahl (f)

passzív dohányzás

passive smoking

passives Rauchen (n)

PEN-vezető (MSZ EN 2364-200)

PEN conductor

PEN-Leiter

(pénzügyi) kárpótlás

compensation (financial)

Entschädigung (f)

pihenő a munkában

work rest

Werkstückauflage

pihenőidő

rest period

Ruhezeit (f)

piktogram, jelkép (MSZ EN ISO 12100-1)

pictogram

Piktogramm

pirofóros (levegőn magától meggyulladó anyag)

pyrophoric [adj.]

pyrophor

pirolízis

pyrolysis

Pyrolyse (f)

pneumatikus berendezés (MSZ EN ISO 12100-1)

pneumatic equipment

Pneumatische Ausrüstung

por (MSZ EN ISO 12100-1)

dust

Staub

porálarc

dust mask

Staubschutzmaske (f)

porbelégzés okozta tüdőbetegség

pneumoconiosis

Pneumokoniose (f)

poreltávolítás

dust extraction

Staubabsaugung (f)

porgyűjtő

dust collector

Staubabscheider (m)

pormérés

dust measurement

Staubmessung (f)

porminta

dust sample

Staubprobe (f)

pornedvesítés

dust wetting

Staubbefeuchtung (f)

porrobbanás

dust explosion

Staubexplosion (f)

porszabályozás, -ellenőrzés

dust control

Staubbekämpfung (f)

porszűrő

dust filter

Staubfilter (n)

porzáró szemüveg

dust-tight goggles

staubdichte Schutzbrille (f)

porzsák

bag-type dust collector

Schlauchfilter (n)

Potenciálisan Mérgező Vegyianyagok Nemzetközi Nyilvántartása (IRPTC)

International Register of Potentially Toxic Chemicals

Internationales Register (n) potentiell giftiger Chemikalien

prick teszt (allergia kimutatására)

prick test

Pricktest (m)

programozható elektronikus vezérlőrendszer (MSZ EN ISO 12100-1)

programmable electronic control system

Programmierbares elektonisches Steuersystem

prosztatarák

prostate cancer

Prostatakarzinom (n)

pszichés kifáradás

nervous fatigue

nervöse Ermüdung (f)

radioaktív anyag

radioactive substance

radioaktiver Stoff (m)

radioaktív hulladék

radioactive waste

radioaktive Abprodukte (n pl)

radioaktív izotóp

radioactive isotope

Radioisotop (n)

rádiófrekvenciás sugárzás

radiofrequency radiation

Hochfrequenzstrahlung (f)

ragyogás, vakító fény

glare

Blendung (f)

rándulás, ficam

sprain [n.]

Verstauchung (f)

Raynaud-jelenség

Raynaud's phenomenon

Raynaudsches Syndrom (n)

reakcióidő

reaction time

Reaktionszeit (f)

reakcióképesség

reactivity

Reaktionsfähigkeit (f)

reaktív (visszaható) hangtompító

reactive silencer

Resonanzschalldämpfer (m)

recirkulációs, kültértől független zárt rendszerű légzésvédő

rebreathing-type self-contained respirator

Sauerstoff-Regenerationsgerät (n)

recirkulált levegő

recirculated air

Umluft (f)

redukáló atmoszféra

reducing atmosphere

reduzierende Atmosphäre (f)

redukáló szer

reducing agent

Reduktionsmittel (n)

redundancia (MSZ EN 1070)

redundancy

Redundanz

regisztráló dózismérő

recording dosimeter

Dosimeter (n) mit Schreiber

remegés, tremor

trembling

Zittern (n)

rendesség, a dolgok rendben tartása

good housekeeping

Ordnung (f) und Sauberkeit (f)

rendszeres, ismétlődő orvosi megfigyelés (pl.foglalkozási betegség megelőzése céljából, időszakos alkalmassági vizsgálat keretében)

medical surveillance

ärztliche überwachung (f)

repülőbetegség

aviation sickness

Druckfallkrankheit (f) des Höhenfliegers

respirábilis (alsó légutakba bejutó szemcseméretű) por

respirable dust

atembarer Staub (m)

részecskeméret

particle size

Teilchengröße (f)

részecskeszámlálás

particle count

Teilchenzahl (f)

részecskeszűrő

particle filter

Partikelfilter (n)

részleges cselekvőképtelenség

partial disability

Minderung (f) der Erwerbsfähigkeit (f)

reteszelőberendezés (reteszelés) (MSZ EN 1070)

interlocking device, interlock

Verriegelungseinrichtung, Verriegelung

reteszelt védőburkolat (MSZ EN 1070)

interlocking guard

verriegelte trennende Schutzeinrichtung

reteszelt védőburkolat indítás funkcióval, vezérlő védőburkolat (MSZ EN ISO 12100-1)

interlocking guard with a start function (see also: control guard)

Trennende Schutzeinrichtung mit Startfunktion (siehe auch: steuemde trennende Schutzeinrichtung)

rezgés (MSZ EN ISO 12100-1)

vibration

Vibration

rezgés okozta veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

hazards generated by vibration

Gefährdung durch Vibration

rezgésátadás

vibration transmission

Schwingungsübertragung (f)

rezgéscsillapítás

vibration damping

Schwingungsdämpfung (f)

rezgéscsökkentő

vibration-suppressing [adj.]

schwingungsdämpfend

rezgéserősség, rezgéskitérés

vibration amplitude

Schwingungsamplitude (f)

rezgésszigetelés

vibration isolation

Schwingungsisolierung (f)

rezgésterjedés

vibration propagation

Schwingungsfortpflanzung (f)

riasztójelzés

alarm signal

Alarmsignal (n)

riasztórendszer

alarm system

Alarmanlage (f)

(robbanás) iniciálás

initiation

Zündung (f)

(robbanás)érzékenység

sensitivity

Stoßempfindlichkeit (f)

robbanás, detonáció

detonation

Detonation (f)

robbanáscsökkentő szelep

explosion-relief valve

Explosionsklappe (f)

robbanáselfojtó rendszer

explosion suppression system

Explosionsunterdrückungsanlage (f)

robbanáselnyomó rendszer

explosion suppression system

Explosionsunterdrückungsanlage (f)

robbanásérzékelő

explosion detector

Explosionsmelder (m)

robbanási gázok

explosion fumes (pl)

Explosionsschwaden (m)

robbanási határ

explosive limit

Explosionsgrenze (f)

robbanási nyomás

explosion pressure

Explosionsdruck (m)

robbanási sebesség

detonation velocity

Detonationsgeschwindigkeit (f)

robbanási sérülés

blast injury

Schwerhörigkeit (f) durch Stosswellen

robbanásjelző

explosion detector

Explosionsmelder (m)

robbanásvédelem

explosion protection

Explosionsschutz (m)

robbanásveszély

explosion hazard

Explosionsgefahr (f)

robbanásveszélyes légtér (MSZ EN ISO 12100-1)

explosive atmosphere

Explosionsfähige Atmosphäre

robbanóanyag

explosive substance

explosiver Stoff (m)

robbanóképesség

explosibility

Explosionsfähigkeit (f)

rosszindulatú daganat

malignant tumour

maligne Neoplasie (f)

rostos elfajulás

fibrosis

Fibrose (f)

rögzített szerkezet (MSZ 2364-200)

fixed equipment

festangebrachte Betriebsmittel

rögzített védőburkolat (MSZ EN 1070)

fixed guard

feststehende trennende Schutzeinrichtung

röntgen lelet

x-ray finding

Röntgendiagnostik (f)

röntgen-diagnózis

x-ray finding

Röntgendiagnostik (f)

röntgendiffrakciós analízis

X-ray diffraction analysis

Röntgenstrahlbeugungsanalyse (f)

röntgensugár

X-ray

Röntgenstrahlung (f)

rövid távú expozíciós határ

short-term exposure limit

Kurzzeit-Grenzwert (m)

RSI, ismétlődő igénybevétel okozta sérülés

Repetitive Strain Injury

Erkrankung (f) durch wiederholte Belastung

rugóterhelésű biztonsági szelep

spring-loaded safety valve

federbelastetes Sicherheitsventil (n)

sarjadzógomba (Candida) fertőzés

candidiasis

Candida-Mykose (f)

saválló kesztyű

acid-proof glove

Säureschutzhandschuh (m)

saválló ruházat

acid-proof clothing

Säureschutzkleidung (f)

sebesség, fordulatszám (MSZ EN ISO 12100-1)

speed

Geschwindigkeit

sejtméreg hatás

cytotoxicity

zellschädigende Wirkung (f)

semleges gáz narkózis

inert-gas narcosis

Inertgasnarkose (f)

semlegesítőszer , -anyag

neutralising agent

Neutralisationsmittel (n)

sérült (munkavállaló)

injured (worker)

Unfallverletzter (m)

sisak

helmet

Atemschutz-Helm (m)

spondylosis (csigolya izületek nem gyulladásos, merevséggel járó betegségének neve)

spondylosis

Spondylose (f)

sprinkler, önműködő tűzoltó készülék

sprinkler

Sprinkler (m)

stabilitás (MSZ EN ISO 12100-1)

stability

Standfestigkeit / Standsicherheit

standardizált halálozási arányszám

standardised mortality ratio

Standardmortalitätsratio (f)

statikus elektromosság (MSZ EN ISO 12100-1)

static electricity

statische Elektrizität (f)

statikus feltöltődés eltávolító

static eliminator

Ionisator (m)

statikus feltöltödés detektor

static charge detector

Nachweisgerät (n) für elektrostatische Ladungen

stressz (emberi) (MSZ EN ISO 12100-1)

stress (human)

Stress

stressz (környezeti) (MSZ EN ISO 12100-1)

stress (environmental -)

Umweltbeanspruchung

sűrítettlevegős légzésvédő

compressed-air breathing apparatus

Druckluft-Atemgerät (m)

sugár expozíció

radiation exposure

Strahlenbelastung (f)

sugárelnyelő-, árnyékoló anyag

shielding material

Abschirmmaterial (n)

sugárvédelem

radiation protection

Strahlenschutz (m)

sugárzás

radiance

Strahlen (n)

sugárzás (MSZ EN ISO 12100-1)

radiation

Strahlung

sugárzás mérgező hatása

radiotoxicity

Radiotoxizität (f)

sugárzás okozta égés

radiation burn

Verbrennung (f) durch Strahlung

sugárzás okozta rák

radiation-induced cancer

Strahlenkrebs (m)

sugárzás okozta veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

hazards generated by radiation

Gefährdung durch Strahlung

sugárzási expozíció

radiation exposure

Strahlenbelastung (f)

sugárzó energia

radiant energy

Strahlungsenergie (f)

sugárzó hő

radiant heat

Strahlungshitze (f)

sújtólég, metángáz

firedamp

Schlagwetter (n)

súlyozott hangszint

weighted sound level

gewichteter Schallpegel (m)

súrlódás-, kopásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

friction / abrasion hazard

Gefährdung durch Reibung / Abrieb

súrlódási -, dörzsölési szikra

frictional spark

Reibungsfunke (m)

súrlódási hő

frictional heat

Reibungswärme (f)

szagküszöb

odour threshold

Geruchsschwelle (f)

szagos

odorant

Odoriermittel (n)

szagos (vagy szagosító anyag)

odorant

Odoriermittel (n)

szájból szájba lélegeztetés

expired air resuscitation

Atemspende (f)

szájgyulladás

stomatitis

Stomatitis (f)

szájnyálkahártya gyulladása

stomatitis

Stomatitis (f)

szakképzés

vocational training

Berufsausbildung (f)

szakképzett személy (villamos munkára) (MSZ 2364-200)

skilled person

Elektrofachkraft

szakmai (gyakorlati) továbbképzés

vocational training

Berufsausbildung (f)

szállítás (MSZ EN ISO 12100-1)

transport

Transport

szállítószalag

belt conveyor

Gurtbandförderer (m)

szálló por

airborne dust

Schwebestaub (m)

szálló, belélegezhető rostszálak

airborne respirable fibres (pl)

einatembare Fasern (f pl)

száraz lángvisszacsapás gátló

dry flashback arrester

trockene Flammenrückschlagsicherung (f)

száraz porgyűjtő

dry dust collector

Trockenentstauber (m)

szárazhőmérő hőmérséklet

dry-bulb temperature

Trockentemperatur (f)

szcintillációs detektor

scintillation counter

Szintillationszähler (m)

szédülés

vertigo

Schwindelgefühl (n)

szelep (MSZ EN ISO 12100-1)

valve

Ventil

szelepvédő sapka

valve protection cap

Schutzkappe (f)

szellemi kifáradás

mental fatigue

geistige Ermüdung (f)

szellőzés, szellőztetés

ventilation

Belüftung (f)

szellőzési zaj

ventilation noise

Lüfterlärm (m)

szélterhelés

wind load

Windlast (f)

szemcseszórás

abrasive blasting

Sandstrahl (m)

személyi dózismérő

personal dosimeter

Personendosismeßgerät (n)

szemmosó, szemöblítő

eye-bath

Augendusche (f)

szemöblítő kút

eye-wash fountain

Augenbrunnen (m)

szemöblítő palack

eye-wash bottle

Augenspülflasche (f)

szemvédelem

eye protection

Augenschutz (m)

szemvédő

eye protector

Augenschutzgerät (n)

szénbányász tüdőbetegség

coalminers' pneumoconiosis

Pneumokoniose (f) der Kohlenbergarbeiter

szénkéneg (szén-diszulfid) mérgezés

carbon disulphide poisoning

Schwefelkohlenstoffvergiftung (f)

szénkéneg (szén-diszulfid) pszichózis

carbon disulphide psychosis

Schwefelkohlenstoff-Psychose (f)

szén-monoxid mérgezés

carbon monoxide poisoning

Kohlenmonoxidvergiftung (f)

szennyezett levegő

polluted air

verunreinigte Luft (f)

szennyezőanyag

contaminant

Verunreinigung (f)

szennyeződésmentesítés, dekontamináció

decontamination

Dekontaminierung (f)

szennyvízkezelő telep

waste-water treatment plant

Kläranlage (f)

szénpor robbanás

coal dust explosion

Kohlenstaubexplosion (f)

szétrobbanás, szétrepedés

bursting

Bersten (n)

sziderózis, vasoxid okozta tüdőbetegség

siderosis

Siderose (f)

szigetelési ellenállás

insulation resistance

Isolationswiderstand (m)

szigetelési hiba (MSZ EN ISO 12100-1)

insulation failure

Isolationsfehler

szigetelő védőház

muzzle guard

Schutzschild (n)

szikragyújtás

spark ignition

Funkenzündung (f)

szilikózis

silicosis

Silikose (f)

szilikózist okozó por

silicogenic dust

silikoseerzeugender Staub (m)

szimbólum, jelkép (MSZ EN ISO 12100-1)

symbol

Symbol

szín (MSZ EN ISO 12100-1)

colour

Farbe

szinergizmus

synergism

synergistische Wirkung (f)

színjelölés

colour coding

farbliche Kennzeichnung (f)

színlátás

colour vision

Farbensehen (n)

színvakság

colour blindness

Farbenblindheit (f)

sziréna (MSZ EN ISO 12100-1)

siren

Sirene

(szív) defibrillátor

cardiac defibrillator

Defibrillator (m)

(szív) újraélesztés

cardiac resuscitation

Herzwiederbelebung (f)

szivárgás

leakage

Undichtigkeit (f)

szivárgásjelzés

leak detection

Leckprüfung (f)

szivárgóáram (valamely villamos berendezésen) MSZ 2364-200)

leakage current

Ableitstrom (in einer Anlage)

(szív-tüdő) újraélesztés

cardiopulmonary resuscitation

Wiederbelebung (f) durch Herzmassage und Beatmung

szoftver (MSZ EN ISO 12100-1)

software

Software

szoftver(hez való hozzáférés) (MSZ EN ISO 12100-1)

software (access to the -)

Software (Zugriff auf / zur -)

szolgálati idő

length of service

Berufsalter (n)

szorítótartó (MSZ 2364-200)

cleats, clamps

Kabelschelle, Rohrschelle

szögletes rész (MSZ EN ISO 12100-1)

angular part

Spitzes Teil

szűrő típusú légzésvédő

filter-type respirator

Atemschutz-Filtergerät (n)

szűrőanyag (légzésvédő)

filter material

Filtereinlage (f)

szűrőbetét

canister

Filterbüchse (f)

szűrőbetét (légzésvédő)

filter cartridge

Steckfilter (n)

szűrőbetét doboz (légzésvédő)

filter canister

Filterbüchse (f)

szűrőbetétes légzésvédő

filtering device with canister

Filtergerät (n) mit Filterbüchse

szubakut (félheveny) mérgezés

subacute poisoning

subakute Vergiftung (f)

szúrásos sérülés

piercing injury

Stichwunde (f)

szúrópróba, véletlen minta

random sample

Zufallsauswahl (f)

szúrt seb

piercing injury

Stichwunde (f)

születési rendellenességek

birth defects (pl)

Mißbildungen (f pl)

talaj dekontaminálás (sugár)

soil decontamination

Altlastensanierung (f)

talajszennyezés eltávolítás

soil decontamination

Altlastensanierung (f)

talkum okozta tüdőbetegség

talc pneumoconiosis

Talkose (f)

tanítás (programozás) (MSZ EN ISO 12100-1)

teaching (programming)

Unterweisung / Programmierung / Eingeben Unterweisung

táplálkozás útján szervezetbe jutó megengedett napi ártalmas anyag mennyiség

acceptable daily intake

ADI-Wert (m)

tárgymutató (használati utasításban) (MSZ EN ISO 12100-1)

index (of the instruction handbook)

Stichwortverzeichnis (in der Betriebsanleitung)

tárolás (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1

storage (of a machine)

Lagerung (einer Maschine)

társadalombiztosítás

social security

soziale Sicherheit (f)

tartalék villamos tápforrás (MSZ 2364-200)

standby electric source

Ersatzstromquelle

tartalék villamos táphálózat (MSZ 2364-200)

standby electric supply system

Ersatzstromversorgungsanlage

(tartósan) megengedett áram (vezetőé) (MSZ 2364-200)

(continuous) current-carrying capacity (of a conductor)

(dauernde) Strombelastbarkeit eines Leiters

távolságtartó védőberendezés (MSZ EN 1070)

deterring device, impedeing device

abweisende Schutzeinrichtung

távolságtartó védőberendezés (MSZ EN ISO 12100-1

impeding device

Abweisende Schutzeinrichtung (Barriere)

telepítés (gépé) (MSZ EN ISO 12100-1)

installation (of the machine)

Aufbau / Einbau (der Maschine)

teljes (légzésvédő) álarc

full-face mask

Vollmaske (f)

teljes emelésű biztonsági szelep

full-lift safety valve

Vollhub-Sicherheitsventil (n)

teljes földelési ellenállás (MSZ 2364-200)

total earthing resistance

Gesamterdungswiderstand

teljes tüdőkapacitás

total lung capacity

totale Lungenkapazität (f)

teljesálarcos légzésvédő

full-facepiece respirator

Vollmasken-Atemschutzgerät (n)

teljesítményleadó tengelycsonk védőburkolat

power take-off shaft guard

Zapfwellenschutzeinrichtung (f)

teljesítményvezérlő elem (MSZ EN ISO 12100-1)

power control element

Leistungssteuerelement

teljesítőképesség károsodása

performance impairment

Leistungsverrichtung (f)

térbeli határ (MSZ EN ISO 12100-1)

space limit

Räumliche Grenze

térdvédő

knee pad

Knieschützer (m)

terhelés (adagolás), leterhelés (munkadarab elszedése) (MSZ EN ISO 12100-1)

loading (feeding) / unloading (removal) operations

Be-/Entladearbeit (Beschickungs- und Entnahmearbeiten)

terhelés (MSZ EN ISO 12100-1)

load

Last

terpentin dermatitis

turpentine dermatitis

Terpentinölekzem (n)

tervezési hiba (MSZ EN ISO 12100-1)

design error

Konstruktionsfehler

tervező (MSZ EN ISO 12100-1)

designer

Konstrukteur / Entwickler

test (megérinthető, vezetőképes rész) (MSZ EN 1070)

exposed conductive part

Körper (eines elektrischen Betriebsmittels)

testhevederzet

body harness

Sicherheitsgeschirr (n)

testhőmérséklet

body temperature

Körpertemperatur (f)

testtartás a munkavégzés során

work posture

Arbeitshaltung (f)

testtartási rendellenességek

postural disorders (pl)

Haltungsschäden (m pl)

testterhelés

body burden

inkorporierte Noxe (f)

tiltókapcsolás mechanikai karbantartásra (MSZ 2364-200)

switching-off for mechanical maintenance

Ausschalten für mechanische Wartung

tiltott használat (MSZ EN ISO 12100-1)

prohibited usage

Verbotene Anwendung

típusvizsgálat

type test

Typprüfung (f)

tisztítás (MSZ EN ISO 12100-1)

cleaning

Reinigung

toxicitás

toxicity

Toxizität (f)

többcsöves (ciklon) portalanító

multiple-tube (cyclone) collector

Multizyklon-Abscheider (m)

tömegközéppont (MSZ EN ISO 12100-1)

centre of gravity

Masseschwerpunkt

túl nagy fordulatszám (MSZ EN ISO 12100-1)

overspeed

Überdrehzahl

túladagolás, túl nagy adag

overdose

überdosis (f)

túláram (MSZ EN 1070)

overcurrent

Überstrom

túláram megszakító

overload circuit-breaker

überlastungsschutzschalter (m)

túláram relé

overcurrent relay

überstromrelais (n)

túláram-érzékelés (MSZ 2364-200)

overcurrent detection

Überstromüberwachung

túláramvédelem

overcurrent protection

überstromschutz (m)

túláramvédelem

overload protection

überlastschutz (m)

túlerőltetés

overstrain

überanstrengung (f)

túlérzékenység

hypersensitivity

überempfindlichkeit (f)

túlfeszültségvédelem

overvoltage protection

überspannungsschutz (m)

túlfolyó (cső)

overflow (pipe)

überlauf (m)

tulipánujj

tulip fingers

Tulpenfinger (m)

túlmelegedés

overheating

überhitzung (f)

túlnyomás

overpressure

überdruck (m)

túlterhelés (áramköré) (MSZ EN 1070)

overload (of a circuit)

Überlast (eines Stromkreises)

túlterhelés (mechanikai) (MSZ EN ISO 12100-1)

overloading (mechanical -)

Überlastung (Mechanische -)

túlterhelés (villamos) (MSZ EN ISO 12100-1)

overloading (electrical -)

Überlastung (Elektrische -)

túlterhelésgátló

load-limiting device

überlastschalter (m)

túlterhelési áram (áramköré) (MSZ 2364-200)

overload current (of a circuit)

Überlaststrom (eines Stromkreises)

túlzott expozíció

overexposure

übermäßige Exposition (f)

(tűz)oltóanyag

extinguishing agent

Feuerlöschmittel (n)

tűzállóság

fire resistance

Feuerbeständigkeit (f)

tüdő légcsere

pulmonary ventilation

Lungenbelüftung (f)

tüdőfibrótikus tüdőelváltozás

pulmonary fibrosis

Lungenfibrose (f)

tüdőfibrózis

pulmonary fibrosis

Lungenfibrose (f)

tüdőödéma

pulmonary oedema

Lungenödem (n)

tüdőrák

lung cancer

Lungenkrebs (m)

tűzfecskendő (vízzel oltó)

water-type fire extinguisher

Naßlöscher (m)

tűzgátló anyag

fire retardant

feuerhemmender Stoff (m)

tűzgátló vízpermet

water-spray fire barrier

Regenvorhang

tűzjelzés

fire alarm

Feueralarm (m)

tűzjelző rendszer

fire detection system

Brandmeldeanlage (f)

tűzmegelőzés

fire prevention

Brandverhütung (f)

tűzoltás

fire fighting

Brandbekämpfung (f)

tűzoltókészülék

fire extinguisher

Feuerlöscher (m)

tűzoltórendszer

fire-extinction system

Feuerlöschanlage (f)

tűzvédelem

fire protection

Brandschutz (m)

tűzveszély

fire hazard

Feuergefahr (f)

újjáélesztés

resuscitation

Wiederbelebung (f)

újra munkaképessé tétel, rehabilitáció

rehabilitation

Rehabilitation (f)

újraélesztés

expired air resuscitation

Atemspende (f)

újraélesztés

resuscitation

Wiederbelebung (f)

újraélesztés, defibrilláció

defibrillation

Flimmerbeseitigung (f)

újrafeldolgozás, visszakeringtetés

recycling

Wiederverwertung (f)

újraindulás, újraindítás (MSZ EN ISO 12100-1)

restart / restarting

Wiederanlauf

ultrahang

ultrasound

Ultraschall (m)

ultraibolya sugárzás

ultraviolet radiation

ultraviolette Strahlung (f)

ultranagyfrekvenciás sugárzás

ultrahigh frequency radiation

Ultrahochfrequenzstrahlung (f)

ún. fokozott expozíció (Biológiai Expozíciós Határérték túllépés esete)

overexposure

übermäßige Exposition (f)

utasítások (MSZ EN ISO 12100-1)

instructions

Anweisungen

útibaleset

commuting accident

Wegeunfall (m)

ülő helyzet

sitting posture

Sitzhaltung (f)

ülőmunka

sedentary work

Arbeit (f) im Sitzen

ürítés/kirakodás/eltávolítás

loading (feeding) / unloading (removal) operations

Be-/Entladearbeit (Beschickungs- und Entnahmearbeiten)

ütés csillapítás

shock absorber

Falldämpfer (m)

ütés, ütközés (MSZ EN ISO 12100-1)

impact

Stoß

ütés-, ütközésveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

impact hazard

Gefährdung durch Stoß

üvegszál

fibreglass

Glasfaser (f)

üzembe helyezés (MSZ EN ISO 12100-1)

commissioning

Inbetriebnahme

üzembiztos -, hibatűrő berendezés

fail-safe equipment

fehlergeschütztes Gerät (n)

üzemen kívül helyezés (MSZ EN ISO 12100-1)

de-commissioning

Außerbetriebnahme

üzemi áram (áramköré) (MSZ 2364-200)

design current (of a circuit)

Nennstrom (eines Stromkreises)

üzemi tűzoltóság

plant fire brigade

Werksfeuerwehr (f)

üzemmód (MSZ EN ISO 12100-1)

operating modes

Betriebsarten

üzemmód-választó (MSZ EN ISO 12100-1)

mode selector

Betriebsartenschalter

üzemszerű kapcsolás (MSZ 2364-2009

functional switching

Betriebsmäßiges Schalten

vágás-, levágásveszély (MSZ EN ISO 12100-1)

cutting / severing hazard

Gefährdung durch Schneiden

vágóelem (MSZ EN ISO 12100-1)

cutting element

Schneidelement

váltóműszak

shift work

Schichtarbeit (f)

váratlan (nem szándékos) indítás / váratlan (akaratlan) megindulás, -indítás (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

unexpected start-up, unintended start-up

Unerwarteter / unbeabsichtiger Anlauf

várható érintési feszültség (MSZ 2364-200)

prospective touch voltage

zu erwartende Berührungsspannung

védelmi célból korlátozott energiájú táplálás (MSZ 2364-200)

protective limitation of steady-state current and charge

Schutz durch Begrenzung des Beharrungsstromes und der Entladungsenergie

védelmi tényező

protection factor

Schutzfaktor (m)

(védő)álarc

mask

Maske (f)

védőakadály (MSZ 2364-200)

obstacle

Hindernis

védőberendezés (MSZ EN ISO 12100-1)

protective device

nicht trennende Schutzeinrichtung

védőborítás

protective cover

Schutzhaube (f)

védőburkolat (MSZ EN 1070)

guard

trennende Schutzeinrichtung

védőcső (MSZ 2364-200)

conduit

Elektro-Installationsrohr

védőföldelés

protective earthing

Schutzerdung (f)

védőháló

safety net

Schutznetz (n)

védőintézkedés (MSZ EN ISO 12100-1)

protective measure

Schutzmaßnahme (f)

védőkesztyű

protective glove

Schutzhandschuh (m)

védőkorlát

guardrail

Geländer (n)

védőrács

guard screen

Schutzgitter (n)

védőrács

screen

Schutzfenster (n)

védőrács, védőernyő

protective screen

Schutzwand (f)

védőruházat, védőruha

protective clothing

Schutzkleidung (f)

védősisak

safety helmet

Schutzhelm (m)

védőszemüveg

safety glasses (pl)

Schutzbrille (f)

védőszerkezet (MSZ EN 1070)

protective structure

schützende Konstruktion

védőszigetelés

protective insulation

Schutzisolierung (f)

védővezető (MSZ EN 1070)

protective conductor

Schutzleiter

védővezető-rendszer (MSZ EN 1070)

protective bonding circuit

Schutzleitersystem

végálláskapcsolás

overtravelling cut-out

Kranfahrendschalter (m)

végálláskapcsoló

overtravel limit switch

Endschalter (m)

vegetatív rendellenesség

vegetative disorders

vegetative Störungen (f pl)

végponti áramkör (épületé) (MSZ 2364-200)

final circuit (of buildings)

Endstromkreis (eines Gebäudes)

(vegyi anyaggal kapcsolatos) test terhelés

body burden

inkorporierte Noxe (f)

vegyianyag biztonsági adatlap

chemical safety data sheet

chemisches Sicherheitsdatenblatt (n)

vegyianyag okozta (pl. cement, fluorsav) égéshez hasonló bőrelváltozás

chemical burn

Verätzung (f)

vegyianyag okozta marás

chemical burn

Verätzung (f)

vegyszerbetétes légzésvédő

chemical cartridge respirator

Maske (f) mit chemischem Filter

véletlen -, statisztikus hiba

random error

zufälliger Fehler (m)

véletlen anyagömlés

accidental release

unbeabsichtigtes Freisetzen (n)

ventilátor nélküli frisslevegős légzőkészülék

unassisted fresh-air hose breathing apparatus

Frischluft-Saugschlauchgerät (n)

ventilátoros frisslevegős légzőkészülék

assisted fresh-air hose breathing apparatus

Frischluft-Druckschlauchgerät (n)

verejtékezés mértéke

sweat rate

Schweißabgabe-Rate (f)

veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

danger

Gefahr

veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

hazard

Gefährdung

veszélyazonosítás (MSZ EN ISO 12100-1)

hazard identification

Identifizierung der Gefährdungen

veszélyes aktív rész (MSZ 2364-200)

hazardous live part

gefährliches aktives Teil

veszélyes anyag (MSZ EN 1070)

hazardous substance

Gefahrstoff

veszélyes anyagok

dangerous substance

gefährlicher Stoff (m)

veszélyes áram (MSZ 2364-200)

shock current

Gefährlicher Körperstrom

veszélyes áruk

dangerous goods (pl)

gefährliche Güter (n pl)

veszélyes gép jóváhagyása

approval of dangerous machinery

Zulassung (f) gefährlicher Maschinen

veszélyes gépi funkciók (MSZ EN 1070)

hazardous machine function

gefährende Maschinenfunktion

veszélyes hibás működés (MSZ EN ISO 12100-1)

hazardous malfunctioning

Gefährdung durch Fehlfunktion(en)

veszélyes hulladék

hazardous waste

gefährlicher Abfall (m)

veszélyes kitettség (korlátozása), veszély expozíció (korlátozása) (MSZ EN ISO 12100-1)

exposure to hazards (limiting -)

Gefährdungsexposition (Begrenzung der -)

veszélyes meghibásodás (MSZ EN 1070)

failure to danger

Ausfall, der zum gefärlichen Zustand führt

veszélyes munka

dangerous work

gefährliche Arbeit (f)

veszélyes tér (MSZ EN ISO 12100-1)

hazard zone (see also: danger zone)

Gefährsdungsbereich

veszélyes vegyi anyag

hazardous chemical

gefährlicher chemischer Stoff (m)

veszélyeztetési esemény (MSZ EN 1070)

hazardous event

Gefährdungsereignis

veszélyhelyzet (MSZ EN 1070)

hazardous situation

Gefährdungssituation

veszélyjel

danger sign

Gefahrenzeichen (n)

veszélykombináció (MSZ EN ISO 12100-1)

hazard combination

Gefährdungskombination

veszélymegelőzés

risk prevention

Risikoverhütung (f)

veszélymegszokás

habituation to risk

Gefahrengewöhnung (f)

veszélyszimbólum

danger symbol

Gefahrensymbol (n)

veszélytudat

risk awareness

Gefahrenbewußtsein (n)

veszélyzóna, veszélyes tér (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

danger zone (see also: hazard zone)

Gefahrenbereich (m)

vészfék

emergency brake

Notbremse (f)

vészhelyzet (MSZ EN ISO 12100-1)

emergency situation

Notfall

vészhelyzet ellenőrzés

emergency control

Katastrophenschutz (m)

vészhelyzet jel, -szimbólum

emergency sign

Rettungszeichen (n)

vészhelyzet-eljárás

emergency procedure

Katastropheneinsatzplan (m)

vészhelyzeti expozíciós szint

emergency exposure level

maximale Unfallkonzentration (f)

vészhelyzeti kezelés, elsősegély

emergency treatment

Notfallbehandlung (f)

vészhelyzet-terv

emergency plan

Notfallplan (m)

vészkapcsoló

emergency switch

Notausschalter (m)

vészkijárat

emergency exit

Notausgang (m)

vészkikapcsolás (funkció) (MSZ EN ISO 12100-1)

emergency stop (function)

Stillsetzen im Notfall (Funktion zum)

vészkikapcsolás (MSZ 2364-200)

emergency switching

Not-Ausschaltung

vészkikapcsoló berendezés (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

emergency stop equipment / device

Stellteil zum Stillsetzen im Notfall / NOT­AUS-Einrichtung

vészkikapcsoló kezelőelem (MSZ EN ISO 12100-1)

emergency stop control

Stellteil zum Stillsetzen im Notfall

vészleállítás (MSZ 2364-200)

emergency stopping

Not-Halt

vészműködés (MSZ EN ISO 12100-1)

emergency operation

Handlung im Notfall

veszteségvizsgálat

loss control

Schadenskontrolle (f)

vészvilágítás

emergency lighting

Notbeleuchtung (f)

vészzuhany

emergency shower

Notdusche (f)

vezéreletlen leállítás (MSZ EN 1070)

uncontrolled stop

ungesteuertes Stillsetzen

vezérelt leállítás (MSZ EN 1070)

controlled stop

gesteurertes Stillsetzen

vezérlés (MSZ EN ISO 12100-1)

control

Steuerung (f)

vezérlési mód (MSZ EN ISO 12100-1)

control mode

Steuerungsart

vezérlő védőburkolat (MSZ EN 1070)

control guard

steuernde trennende Schutzeinrichtung

vezérlőeszköz, vezérlőberendezés (MSZ EN 1070)

control device

Steuereinrichtung, Steuerungseinrichtung, Steuergerät

vezérlőrendszer (MSZ EN ISO 12100-1)

control system

Steuersystem / Steuerung

vezérlőrendszer biztonsága (MSZ EN 1070)

safety of control systems

Sicherheit von Steuerungen

vezérlőrendszer biztonsági funkciója

safety function of control systems

Sicherheitsfunktion von Steuerungen

vezetékcsatorna-rendszer (MSZ 2364-200)

cable trunking system

zu öffnender Elektro-Installationskanal

vezetékrendszer (MSZ 2364-200)

wiring system

Kabel- und Leitungsanlage

vibrációs betegség

vibration disease

Vibrationskrankheit (f)

vibrációs szindróma

vibration disease

Vibrationskrankheit (f)

világítás (MSZ EN ISO 12100-1)

lighting

Beleuchtung

villám okozta sérülés

lightning injury

Blitzschlagverletzung (f)

villamos áram okozta halál

electrocution

Stromtod (m)

villamos berendezés (épületé) (MSZ 2364-200)

electrical installation (of a building)

elektrische Anlagen von Gebäuden

villamos berendezés táppontja, táppont (MSZ 2364-200)

origin of an electrical installation service entrance

Speisepunkt (Anfang) einer elektrischen Anlage

villamos berendezés, villamos szerkezet (MSZ EN ISO 12100-1) (MSZ 2364-200)

electrical equipment

elektrische Ausrüstung, elektrische Betriebsmittel

villamos biztonság

electrical safety

Elektrosicherheit (f)

villamos ív

electric arc

elektrischer Lichtbogen (m)

villamos relé

current relay

Stromrelais (n)

villamos túlterhelés (MSZ EN ISO 12100-1)

electrical overloading

Überlastung (Elektrische)

villamos veszély (megelőzése) (MSZ EN ISO 12100-1)

electrical hazard (preventing -)

Verhütung elektrischer Gefährdung

villamos veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

electrical hazard

Elektrische Gefährdung

villamosan független földelők (MSZ 2364-200)

electrically independent earth electrodes

elektrisch unabhängige Erder

villámvédelem

lightning protection

Blitzschutz (m)

villogó fény

flashing light

Blinklicht (n)

visszarúgásgátló

antikickback device

Rückschlagsicherung (f)

visszarúgásgátló

kick-back preventer

Rückschlagsicherung (f)

visszatartás (anyagoké stb.) (MSZ EN ISO 12100-1)

containment (of materials, etc.)

Kapselung / Fernhaltung (von Stoffen, usw.)

visszatartás (tárolt energiáé) (MSZ EN ISO 12100-1)

containment (of stored energy)

Rückhaltung (von gespeicherter Energie)

viszketés

itching

Juckreiz (m)

viszkető, viszketés

itching

Juckreiz (m)

vitálkapacitás, tüdőtérfogat

vital capacity

Vitalkapazität (f)

vízalatti munka

underwater work

Arbeit (f) unter Wasser

vízálló

waterproof [adj.]

wasserdicht

vízállóság

water resistance

Wasserfestigkeit (f)

vízfüggöny

water curtain

Wasserschleier (m)

vizsgálati módszer

test method

Prüfverfahren (n)

zaj (MSZ EN ISO 12100-1)

noise

Geräusch

zaj doziméter

noise dosimeter

Lärmdosimeter (n)

zaj okozta (zaj)küszöb-eltolódás

noise-induced threshold shift

lärmbedingte Hörschwellenverschiebung (f)

zaj okozta halláscsökkenés

noise-induced hearing loss

Lärmschwerhörigkeit (f)

zaj okozta veszély (MSZ EN ISO 12100-1)

hazards generated by noise

Gefährdung durch Lärm

zajcsúcs

noise peak

Lärmspitze (f)

zajellenőrzés

noise control

Lärmbekämpfung (f)

zajexpozíció

noise exposure

Lärmexposition (f)

zajkibocsátás megadása (MSZ EN 1070)

noise emission declaration

Geräuschemissionsangabe

zajkibocsátási alapszabvány (B típusú szabvány) (MSZ EN 1070)

basic noise emission standard (B-type standard)

Geräuschemissions-Grundnorm (Typ B-norm)

zajmérés

noise measurement

Lärmmessung (f)

zajmérési szabvány (C típusú szabvány) (MSZ EN 1070)

noise test code (C-type standard)

Geräuschmeßnorm (Typ C-Norm)

zajspektrum

noise spectrum

Lärmspektrum (n)

zajszint

noise level

Lärmpegel (m)

zajtérkép

noise map

Schallisobarenkarte (f)

zárható, reteszelt védőburkolat (MSZ EN 1070)

interlocking guard with guard locking

verriegelte trennende Schutzeinrichtung mit Zuhaltung

zárlati áram (MSZ 2364-200)

(solid) short-circuit current

(unbeeinflusster, vollkommener) Kurzschlussstrom

zárószerkezet (lezáró), zárható reteszelt védőburkolat (MSZ EN 1070) (MSZ EN ISO 12100-1)

guard locking device

Zuhaltungseinrichtung, Zuhaltung

zárt rendszerű légzésvédő

closed-circuit breathing apparatus

Regenerations-Atemgerät (n)

zárt-, szűk tér

confined space

enger Raum (m)

zavar(ok) (MSZ EN ISO 12100-1)

disturbance(s)

Störung(en)

zavaró anyag (kémiai analizis)

interfering substance

störender Begleitstoff (m)

zuhanásgátló eszköz

fall arresting device

Höhensicherungsgerät (n)

zuhany

shower

Dusche (f)

zúzás-, zúzódásveszély

crushing hazard

Gefährdung durch Quetschen

zúzódási hely (MSZ EN 1070)

crushing zone

Quetschstelle
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!